Proglašenje dokumenata nevažećim

U Malom oglasniku Narodnih novina objavljuje se oglas kojim se osobni dokument oglašava nevažećim. Oglas se može predati:
 
OSOBNO – na adresi:
 
NARODNE NOVINE d.d.
Nakladnička djelatnost
Odjel oglasa građana
Ulica kralja Držislava 14
10000 Zagreb

(ponedjeljak - četvrtak od 8 do 15; petkom od 7.30 do 14.30 sati), u svim prodavaonicama i veleprodajama Narodnih novina d.d. izvan Zagreba, a od 10. travnja 2012. i u svim prodavaonicama u Zagrebu:

Poslovnica

Adresa

PTT

Mjesto

Radno vrijeme

Pon-Pet

Subota

Prodajni centar Zagreb

Savski gaj
XIII put 6

10020

Zagreb

7-20

8-13

Prodavaonica Zagreb 1

Jurišićeva 1a

10000

Zagreb

8-20

8-14

Prodavaonica Zagreb 2

Trg žrtava fašizma 15

10000

Zagreb

7-20

8-14

Prodavaonica Zagreb 3

Ulica grada Vukovara 60

10000

Zagreb

8-20

8-13

Prodavaonica Zagreb 4

Trnjanska cesta 48

10000

Zagreb

7:30-17

8-13

Prodavaonica Zagreb 6

Ilica 73

10000

Zagreb

8-20

8-13

Prodavaonica Zagreb 7

Dubrava 35

10000

Zagreb

8-20

8-14

Prodavaonica Zagreb 8

Ivana Šibla 11

10000

Zagreb

8-20

8-13

Prodavaonica Zagreb 10

Radnička 41

10000

Zagreb

8-18

8-13

 

Oglasi predani osobno plaćaju se gotovinom. S računom koji sadrži tekst oglasa traži se izdavanje novoga osobnog dokumenta.
 
POŠTOM – slanjem dokumenta i potvrde o uplati novčanoga iznosa potrebnoga za objavu oglasa na adresu:
 
NARODNE NOVINE d.d.
Nakladnička djelatnost
Odjel oglasa građana
Ulica kralja Držislava 14
10000 Zagreb
 
TELEFAKSOM – slanjem dokumenta i potvrde o uplati novčanoga iznosa potrebnoga za objavu oglasa na broj telefaksa: 01/4501-349.
 

Oglasi poslani poštom ili telefaksom plaćaju se:
 
1. poštanskom uputnicom
(u pojedina polja poštanske uputnice treba upisati sljedeće podatke:)

Pošiljatelj:

prezime, ime i adresa vlasnika dokumenta koji se oglašava nevažećim

Iznos:

novčani iznos potreban za objavu oglasa (ovisno o vrsti osobnog dokumenta, prema uputi u nastavku)

Primatelj:

Narodne novine d.d., Zagreb, Ulica kralja Držislava 14, 10000 Zagreb

Priopćenje primatelju:

naziv dokumenta koji se oglašava nevažećim i ostali neophodni podaci (ovisno o vrsti osobnog dokumenta, prema uputi u nastavku).

 

Uz oglas plaćen poštanskom uputnicom treba poštom ili telefaksom poslati odgovarajuću potvrdu (rješenje, zapisnik), ako je tako određeno, na temelju koje se osobni dokument proglašava nevažećim, kako je za pojedini dokument navedeno u nastavku.
 
 
2. uplatom na žiroračun Službe oglasa i pretplate Narodnih novina d.d. IBAN broj: HR3623400091500243194 otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d., a u pojedina polja obrasca »NALOG ZA PLAĆANJE« treba upisati sljedeće podatke: 

Platitelj:

prezime, ime i adresa vlasnika dokumenta koji se oglašava nevažećim

Primatelj:

Narodne novine d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6 

Iznos:

novčani iznos potreban za objavu oglasa (ovisno o vrsti osobnog dokumenta)

Opis plaćanja:

naziv dokumenta koji se oglašava nevažećim

Model (odobrenja):

02

Broj računa primatelja - IBAN:

HR3623400091500243194

Poziv na broj (odobrenja):

OIB ili datum uplate

 

Za oglase plaćene nalogom za plaćanje treba poštom ili telefaksom poslati odgovarajuću potvrdu (rješenje, zapisnik) na temelju koje se osobni dokument proglašava nevažećim ili određene podatke o osobi, dokumentu i ustanovi koja ga je izdala, kako je navedeno u nastavku za pojedini dokument.
 
Nakon objave u Narodnim novinama, na adresu uplatitelja, šalje se račun koji sadrži tekst oglasa na temelju kojeg se traži izdavanje novoga osobnog dokumenta.
 
Sve obavijesti o objavi osobnih dokumenata građana nevažećim mogu se dobiti na telefonskom broju Odjela oglasa građana: 01/4501-310.

U Narodnim novinama, službenom listu RH, objavljuju se nevažećim osobni dokumenti građana (ili srodni) po navedenim cijenama:

br.

Vrsta dokumenta

Cijena s PDV-om (kn)

1.

Osobna iskaznica

35,00

2.

Putovnica i pogranična propusnica

50,00

3.

Zdravstvena iskaznica, dopunska zdravstvena iskaznica,
EU iskaznica

35,00

4.

Radna knjižica

35,00

5.

Vojna knjižica, identifikacijska vojna iskaznica

35,00

6.

Školska svjedodžba, indeks, uvjerenje o položenom stručnom ispitu

35,00

7.

Dozvola za plovidbu brodice, pomorska knjižica, svjedodžba za temeljnu sigurnost na plovilu

35,00

8.

Čekovni blanket, kartica, devizna ili kunska štedna knjižica

50,00

9.

Razna rješenja i odobrenja

35,00

10.

Službena iskaznica, zaštitarska iskaznica, značka, bedž

35,00

11.

Članska iskaznica posmrtne pripomoći

35,00

12.

CEMT dozvole, međunarodne propusnice

90,00

13.

Invalidska iskaznica za prolazak kroz autoceste

35,00

14.

Obrtnica

35,00

15.

Iskaznica obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva i knjižica goriva za poljoprivrednike

35,00

16.

Polica životnog osiguranja

35,00

17.

Znak pristupačnosti

35,00

18.

Iskaznica Samoborčeka

35,00

19.

Propusnica za ulazak u službene prostorije MUP-a

35,00

20

Dozvola za plovidbu brodicom, dozvola za voditelja brodice, pomorska knjižica, svjedodžba za temeljnu sigurnost na plovilu

35,00

21.

Memorijska kartica vozača za digitalni tahograf

35,00

22.

Članska iskaznica Sindikata policije Hrvatske

35,00

23.

Svjedodžba o položenoj državnoj maturi

35,00

24.

Potvrda o položenim ispitima državne mature

35,00

 

Za objavu dokumenta nevažećim potrebno je prethodno u ustanovi koja ga  je izdala pribaviti odgovarajuću potvrdu (rješenje, zapisnik) na temelju koje se proglašava nevažećim:
 
1. Putovnica, pogranična propusnica 

Rješenje o proglašenju putovnice, pogranične propusnice nevažećom, potrebno je preuzeti u policijskoj upravi ili generalnom konzulatu RH u stranoj državi.
Građani Grada Zagreba i Zagrebačke županije s tim rješenjem predaju oglas Narodnim novinama d.d., dok ostali rješenje, s kopijom uplate, moraju poslati faksom ili poštom.
 
2. Osobna iskaznica
2.1. Osobe kojima je prebivalište na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije:

 • ako je dokument ukraden, odlaze u policijsku postaju po potvrdu, zatim u policijsku upravu kojoj pripadaju prema mjestu stanovanja (za Zagreb u Petrinjsku 30 ili ostala mjesta – Sesvete, Velika Gorica, Samobor, Zaprešić, Dugo Selo, Vrbovec ili Jastrebarsko) po rješenje o proglašenju osobne iskaznice nevažećom
 • ako je dokument izgubljen, odlaze u policijsku upravu ili policijsku postaju kojoj pripadaju po mjestu stanovanja po rješenje o proglašenju osobne iskaznice nevažećom
 • s rješenjem o proglašenju osobne iskaznice nevažećom dolaze u Narodne novine d.d., Ulica kralja Držislava 14, Zagreb.

2.2. Osobe kojima je prebivalište izvan Zagrebačke županije:
 • preuzimaju rješenje o proglašenju osobne iskaznice nevažećom u policijskoj postavi/upravi u mjestu stanovanja
 • u ustanovi platnog prometa uplaćuju odgovarajući iznos za objavu oglasa u Narodnim novinama
 • kopiju uplate i rješenja šalju (faksom ili poštom) Narodnim novinama d.d.


3. ADR potvrda i propusnica za ulazak u službene prostorije MUP-a
3.1. Osobe kojima je prebivalište na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije:
 • ako je dokument izgubljen, odlaze u policiju kojoj pripadaju po mjestu stanovanja po potvrdu o proglašenju dokumenta nevažećim (za Zagreb – Heinzelova 98),
 • s policijskom potvrdom predaju oglas Narodnim novinama d.d., Ulica kralja Držislava 14, Zagreb.  

3.2. Osobe kojima je prebivalište izvan Zagrebačke županije:
 • preuzimaju potvrdu o gubitku ili krađi dokumenta od  policijske uprave ili postaje kojoj pripadaju prema mjestu stanovanja
 • uplaćuju odgovarajući iznos za objavu oglasa  Narodnim novinama d.d., a kopiju uplate i policijsku potvrdu šalju poštom ili faksom.

 
4. Zdravstvena iskaznica i iskaznica dopunskoga zdravstvenog osiguranja, EU iskaznica zdravstveno osigurane osobe 
4.1.Osobe kojima je prebivalište na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije:
 • preuzimaju potvrdu HZZO-a gdje je iskaznica izdana
 • s potvrdom HZZO-a predaju oglas u Narodnim novinama d.d., Ulica kralja Držislava 14, Zagreb

4.2. Osobe kojima je prebivalište izvan Zagrebačke županije:
 • preuzimaju potvrdu od HZZO-a gdje je iskaznica izdana
 • kopiju potvrde HZZO-a i kopiju uplate šalju poštom ili faksom Narodnim novinama d.d., Ulica kralja Držislava 14, Zagreb.

 
5. Iskaznica Samoborčeka
 • podižu potvrdu od Samoborčeka – Autoturist
 • s potvrdom Samoborčeka predaju oglas Narodnim novinama d.d., Ulica kralja Držislava 14, Zagreb.

 

6. Članska iskaznica Sindikata policije Hrvatske

 • podižu potvrdu od Sindikata policije Hrvatske (ustanove koja je izdala člansku iskaznicu)
 • s potvrdom Sindikata policije Hrvatske predaju oglas Narodnim novinama d.d., Ulica kralja Držislava 14, Zagreb.

 


 
Za objavu sljedećih dokumenata nevažećim nije potrebno prethodno u ustanovi koja ih je izdala pribaviti odgovarajuću potvrdu (rješenje,  zapisnik) na temelju koje se  proglašavaju nevažećim, ali je potrebno znati određene podatke o osobi, dokumentu i ustanovi koja ga je izdala (bilo da se oglas predaje osobno, poštom ili faksom) kako je navedeno u nastavku: 
 
7. Vojna iskaznica, identifikacijska vojna iskaznica 

 • ime i prezime osobe, broj vojne iskaznice, naziv i mjesto ustanove koja je izdala vojnu iskaznicu

 
8. Indeks
 • ime i prezime osobe, broj indeksa, godina izdanja, naziv (koji je nosila u trenutku izdavanja indeksa) i mjesto ustanove koja je izdala indeks

 
9. Školska svjedodžba
 • ime i prezime osobe, godina izdavanja pojedine svjedodžbe, naziv (koji je nosila u trenutku izdavanja svjedodžbe) i mjesto škole koja je izdala svjedodžbu

 
10. Pomorska knjižica
 • ime i prezime osobe, broj knjižice, naziv i mjesto ustanove koja je izdala pomorsku knjižicu

 
11. Polica osiguranja
 • ime i prezime osobe, broj police, naziv i mjesto ustanove koja je izdala policu osiguranja

 
12. Obrtnica
 • ime i prezime osobe, broj obrtnice, serija i serijski broj obrtnice, naziv i mjesto ureda za gospodarstvo koji je izdao obrtnicu

 
13. Čekovni blanket, čekovna kartica i devizna ili kunska štedna knjižica
 • ime i prezime osobe, broj čekovnih blanketa i čekovne kartice, broj računa po kojem su izdani, naziv i mjesto banke koja je izdala čekovne blankete i karticu

 
14. Radna knjižica
 • ime i prezime osobe, godina izdanja, naziv i mjesto ustanove koja je izdala radnu knjižicu

 
15. Službena carinska iskaznica
 • ime i prezime osobe, broj iskaznice, naziv i mjesto ustanove koja je izdala carinsku iskaznicu

 
16. Službena iskaznica i značka
 • ime i prezime osobe, broj iskaznice i značke, naziv i mjesto ustanove koja je izdala iskaznicu i značku

 
17. Iskaznica obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva
 • ime i prezime osobe, broj iskaznice, naziv i mjesto ustanove koja je izdala iskaznicu    obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva

 
18. Gubitak knjižice goriva za poljoprivrednike
 • ime i prezime osobe, broj knjižice, naziv i mjesto ustanove koja je izdala knjižicu goriva za poljoprivrednike

 
19. Dozvola za plovidbu brodicom
 • ime i prezime osobe, registarska oznaka brodice, naziv i mjesto lučke kapetanije koja je izdala dozvolu za plovidbu brodicom


 
20. Dozvola za voditelja brodice

 • ime i prezime osobe, broj dozvole za voditelja brodice, naziv i mjesto ustanove koja je izdala
  dozvolu za voditelja brodice

 

21. Svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu

 • ime i prezime osobe, broj svjedodžbe, naziv i mjesto lučke kapetanije koja je izdala svjedodžbu o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu

 
22. CEMT dozvola
 • ime i prezime osobe, broj CEMT dozvole, naziv i mjesto ustanove koja je izdala dozvolu CEMT

 
23. Dopusnica za obavljanje međunarodnoga cestovnog prijevoza
 • ime i prezime osobe, broj dopusnice, naziv i mjesto ustanove koja je izdala dopusnicu za obavljanje međunarodnoga cestovnog prijevoza

 
24. Izvod odobrenja
 • ime i prezime osobe, registarska oznaka vozila, naziv i mjesto ustanove koja je izdala izvod odobrenja.

 
25. Invalidska iskaznica za prolazak kroz autoceste
 • ime i prezime osobe, broj iskaznice, naziv i mjesto ustanove koja je izdala iskaznicu

 
26. Znak pristupačnosti
 • ime i prezime osobe, broj iskaznice, registarska oznaka vozila, naziv i mjesto ustanove koja je izdala znak pristupačnosti

 

27. Memorijska kartica za digitalni tahograf

 • ime i prezime osobe, broj kartice, naziv i mjesto ustanove koja je izdala memorijsku karticu.

 

28. Svjedodžba o položenoj državnoj maturi

 • ime i prezime osobe, godina izdanja i naziv ustanove

 

29. Potvrda o položenim ispitima državne mature

 • ime i prezime osobe, godina izdanja i naziv ustanove

 

30. Članska iskaznica posmrtne pripomoći

 • ime i prezime osobe, članski broj i naziv ustanove


 
Za ostale osobne dokumente postupak i cijena objave oglasa su isti kao i za određeni, navedeni, srodni dokument.