Oglasi – Objava oglasa  za osnivanje jednostavnog d.o.o.

Cijene oglasa na oglasnim stranicama
Narodnih novina d.d.

Oglasi se objavljuju u 3 (tri) stupca po stranici.

1. Cijene oglasa sudskog registra

Redni

broj

Vrsta zahtjeva za objavu

Cijena s PDV-om (kn)

1.

Osnivanje tvrtke, brisanje iz registra trgovačkih društava

900,00

2.

Zabilježba spora

 

Brisanje zabilježbe spora

800,00

 

800,00

3.

Promjena (dopuna) djelatnosti – predmeta poslovanja

900,00

4.

Promjena matičnih podataka
– svaka promjena pojedinačno (npr. čl. društva, čl. d.o.o., čl. uprave, čl. nadzornog odbora, sve promjene uz prokuru, sve promjene uz likvidacije, stečajni upravitelj, podaci o tvrtki (naziv, adresa), funkcije članova (uprave, društva), promjena osobnih podataka (čl. društva, čl. uprave, čl. d.o.o.), promjena temeljnog kapitala, promjena odredbi izjave o osnivanju, promjene odredbi društvenog ugovora bez objave cjelovitog teksta, promjena odredbi temeljnog akta bez objave cjelovitog teksta, promjena subjekta upisa i ostale slične promjene)

 

 

 

200,00

 

 

 

 

5.

Objave vezane uz stečajni postupak (npr. otvaranje, obustava, zaključenje, brisanje)
– svaka pojedinačna dodatna promjena obračunavat će se po cijeni za tu vrstu oglasa (imenovanje stečajnog upravitelja, prestanak funkcije člana uprave, tvrtke)

900,00

 

 

 

6.

Pripajanje društva

600,00

7.

Podjela subjekata

600,00

8.

Promjena statuta

900,00

9.

 

Ostali oglasi vezani uz registraciju tvrtke (npr.upis ostalih zabilježbi u sudski registar, upis ostalih odluka suda, upis ostalih podataka o subjektu upisa)

800,00

 

10.

Upis ostalih odluka suda po službenoj dužnosti

600,00

11.

 

Upis promjene osobe za zastupanje
(odnosi se na oglase koje dostavljaju osiguravajuće kuće, leasing kuće)

500,00

12.

Preoblikovanje društva

900,00

13.

Osnivanje jednostavnog d.o.o.

200,00

  
 

2. Cijene sudskih oglasa – trgovačkih i općinskih

Redni broj

Vrsta zahtjeva za objavu

Cijena s PDV-om (kn)

1.

Likvidacije – pojedinačno – trgovački sudovi

Likvidacije - poziv vjerovnicima
(3 x objava) - trgovački sudovi

400,00
600,00

 

2.

Stečajevi (pojedinačno) – trgovački sudovi

400,00

3.

Sudski oglasi – općinski sudovi
– zemljišnoknjižni oglasi

– ostali oglasi (privremeno zastupanje i starateljstvo, brakorazvodne parnice i alimentacije, dražbe, pljenidbeni zapisnik,  ovrhe, pljenidbe, poništenje isprava)

450,00

450,00

 

 

Tekst sudskog oglasa zaprimljenog za objavu u Narodnim novinama u kojem je iskazan zahtjev za objavu dviju ili više vrsta sudskih oglasa naplaćuje se za svaku vrstu posebno.
 

3. Cijene malih oglasa za pravne osobe Sve vrste oglasa iz cjenika plaćaju se unaprijed prema navedenim cijenama i obvezno je uz potpisani i ovjereni tekst oglasa priložiti i potvrdu o uplati.

Redni broj

Vrsta zahtjeva za objavu

Cijena s PDV-om (kn)

1.

Nestanak pečata, žiga i štambilja

180,00

2.

Gubitak dokumenta

90,00

3.

Police osiguranja
1 - 9 polica – po komadu

Police osiguranja 
  > 9 polica – po komadu


90,00

60,00

 

4. Cijena svih ostalih vrsta oglasa 
 
Za sve ostale vrste oglasa cijena se određuje na osnovi duljine stupca objavljenog oglasa i iznosi 50,81 kn/cm s PDV-om po svakom započetom 1 centimetru (npr. obavijesti, nadmetanja, natječaji, objave i dr.). Plaća se unaprijed, po ponudi.

 

Zagreb, 18. listopada 2012.
Narodne novine d.d.