Novosti

Arhiva

Katedra za bioetiku na Pravnom fakultetu

UNESCO-ovu katedru iz bioetike i prava ustrojenu pri Pravnom fakultetu predstavio je u petak rektor Sveučilišta u Zagrebu Aleksa Bjeliš.

katedra1.jpg
Nositeljica katedre je Ksenija Turković, prorektorica  za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju.
»Povezivanje biomedicine i prava najvažniji je doseg za hrvatsko sveučilište i još jedna UNESCO-ova katedra u Hrvatskoj«, rekao je rektor Bjeliš. Dekan Pravnog fakulteta Josip Kregar naglasio je da je združivanje pravne znanosti i medicine posljedica društvenih i tehnoloških promjena. Bioetika, medicina i pravo bavit će se pitanjima umjetnog začeća, surogatnog materinstva, kloniranja, reproduktivnog prava i drugom problematikom. Ustrojena katedra jedino je takvo tijelo u Hrvatskoj koje će promicati integrirani sustav istraživanja, obuke, informiranja, kao i dokumentiranja na polju bioetike i prava. Katedra će promicati i zaštitu pojedinaca koji sudjeluju u medicinskimistraživanjima, ali i pacijenata. Bavit će se i edukacijskim programima iz bioetike i ljudskih prava.

(Vjesnik) Zagreb, 25. i 26. travnja 2009.

NN

BAZA

Pretplate na Pravni internetski portal

e-trgovina