Novosti

Arhiva

Novi zakon o prebivalištu donosi više reda i oštrije novčane kazne

Hrvatska policija uskoro prvi put dobiva čvrsto zakonsko uporište po kojem će nadležne policijske uprave i postaje jednostavno moći brisati iz evidencije o prebivalištu osobe za koje se utvrdi da ne žive u Hrvatskoj.

zaprimanje_zahtjeva_27_01_10.jpgStižu i oštrije novčane kazne i to od tri do 15 tisuća kuna svima koje pružaju smještaj, a ne prijavljuju boravište osoba koje su kod njih smještene dulje od tri mjeseca.

Novosti su ovo novoga zakonskog prijedloga o prebivalištu i boravištu građana, dokumenta što ga je Vlada nedavno uputila u parlamentarnu proceduru.

 

Policija će moći i odjavljivati

Izmjene i dopune donose zapravo cijeli niz pojašnjenja, a među glavnima je svakako mogućnost brisanja, s obzirom na to da je svi dosadašnji zakoni nisu poznavali. Zbog toga se u praksi događalo da velik broj građana mijenja prebivalište, a da - bez ikakvih sankcija - o toj promjeni ne obavještavaju nadležne policijske uprave.

Tako ni važeći zakon ne pruža opciju brisanja ili odjave osoba iz policijske evidencije, po automatizmu ili službenoj dužnosti.

»Čak i u slučajevima kada se nedvojbeno utvrdi da se neka osoba iselila iz Hrvatske ili da ne stanuje na prijavljenoj adresi, važeći zakon ne poznaje mogućnost automatskog brisanja ili odjave «, potvrdio je ministar unutarnjih poslova Tomislav Karamarko, predstavljajući nedavno na sjednici Vlade novi zakonski prijedlog.

Novi prijedlog to mijenja, ali uz iznimke. Iz evidencije o prebivalištu neće se, naime, brisati osobe koje su na privremenom radu u inozemstvu, kao i građani koji su obuhvaćeni programom povratka.

 

Prebivalište je mjesto na kojem se i živi

Osim prava na brisanje, policija će ubuduće moći i odjaviti osobu koja je naputila mjesto prebivališta i odselila se na neku drugu adresu. Predlagatelj, osim toga, uvodi i nove definicije. Prebivalište sada postaje mjesto koje je građanin prijavio kao svoje prebivalište s namjerom da u njemu stalno živi, ali i u kojem stvarno i živi.

»Za prijavu prebivališta ubuduće će se, uz voljni element odnosno namjeru življenja u nekom mjestu, osoba trebati i doseliti na adresu buduće prijave«, upozorio je ministar unutarnjih poslova.

Zbog toga će, kako bi prijava prebivališta i u praksi postala realnost, građani prilikom prijave trebati priložiti dodatnu dokumentaciju kao dokaz da su se stvarno doselili u mjesto u kojem se žele prijaviti.

Utvrđuje se i jedinstvena definicija boravišta, a ukida dosadašnja podjela na uobičajeno i privremeno. Boravište tako sada postaje mjesto izvan mjesta prebivališta u kojem osoba boravi radi zaposlenja, školovanja ili drugih razloga, a u kojem se nema namjeru trajno naseliti. Pritom, prijava boravišta postaje obveza za osobe koje izvan mjesta prebivališta planiraju boraviti dulje od tri mjeseca.

 

Boravište postaje mjesto izvan mjesta prebivališta u kojem se boravi radi zaposlenja, školovanja ili drugih razloga, bez namjere trajnog preseljenja. Građani će morati prijaviti boravište ako izvan mjesta prebivališta planiraju boraviti dulje od tri mjeseca.

 

Dugi odlazak u inozemstvo trebat će najaviti policiji

Ako odlaze u inozemstvo na razdoblje dulje od godine, građani će ubuduće o tome morati obavijestiti policijsku upravu ili postaju na području na kojem imaju prijavljeno prebivalište. Ako ne stignu, to će moraju javiti u nadležno diplomatsko-konzularno predstavništvo na čijem će području boraviti u inozemstvu.

 

 

Oko 90.000 ljudi morat će izabrati

U javnosti se već nagađa kako će novi zakon o prebivalištu i boravištu najviše pogoditi Hrvate u BiH. Spominju se brojke od nekih 90.000 ljudi koji će morati izabrati izmedu dvije države. Iz policije su već najavili da će donošenje novog zakona omogućiti početak provjera prebivališta za osobe za koje se raspolaže podacima da ne prebivaju na adresi koja im je evidentirana u MUP-u kao adresa prebivališta. Prema dostupnim informacijama, MUP će to raditi po službenoj dužnosti, odnosno na zahtjev i inicijativu tijela državne uprave i tijela lokalne samouprave.

 

Prvi korak prema sređivanju biračkih popisa

Nove zakonske izmjene omogućit će uredivanje brojnih područja, medu kojima su i birački popisi. Premijerka Jadranka Kosor zbog toga je u raspravi na Vladi zakon ocijenila iznimno važnim. »Smatram da je to još jedan kamenčić u slaganju našega mozaika, u kojem uistinu želimo Hrvatsku u punom i potpunom smislu kao pravnu državu«, rekla je Kosor i najavila da bi već nakon donošenja zakona u Hrvatskom saboru, Ministarstvo uprave i druga nadležna tijela mogla krenuti u sređivanje biračkih popisa.

(Vjesnik) Zagreb, 27. siječnja 2010. 

NN

BAZA

Pretplate na Pravni internetski portal

e-trgovina