Prodaja samostojeće zgrade sa skladišnim prostorom u Osijeku

Narodne novine d.d. Zagreb, Savski gaj XIII. put 6. oglašavaju

Prodaju

samostojeće zgrade sa skladišnim prostorom u dvorištu u Osijeku, Školska 4, koja se sastoji od prizemlja u kojemu je skladišno prodajni dio i kata s uredskim prostorom i pomoćnim prostorijama – površina zgrade 445,29 m2 i površina skladišta 207,60 m2, sve sagrađeno na zemljištu k.č. 5493/1, površine 1380 m, upisano u zk. ul. 14040 k.o. Osijek.

Pisane ponude zaprimaju se u zatvorenoj omotnici sa naznakom »Ponuda za kupnju zgrade u Osijeku – ne otvaraj«, na adresu Narodne novine d.d. Zagreb, Savski gaj XIII. put br. 6, najkasnije do 28. ožujka 2014. godine u 14 sati, pisarnica soba 104/I.

Ponuda mora sadržavati:

  • ime i adresu ponuditelja OIB,
  • ponuđenu cijenu u brojkama i slovima,
  • potvrdu o uplaćenoj jamčevini u iznosu 10.000,00 kuna na IBAN HR2823400091100098647, Narodnih novina d.d. otvoren kod PBZ, s pozivom na broj svoga OIB-a.

 

Ponuditelju čija ponuda ne bude prihvaćena, vratiti će se uplaćena jamčevina u roku od 10 dana od dana donošenja Odluke.

Porez na promet nekretnina te ostale troškove prijenosa plaća kupac.

Narodne novine d.d. zadržavaju pravo ne prihvatiti niti jednu od dostavljenih ponuda.

Za dodatne obavijesti te dogovor oko razgledavanja poslovnog prostora obratiti se na telefon ­­­­­­­­­098 389 639 radnim danom od 8 do 14 sati.

 

Narodne novine d.d.