Ustav Republike Hrvatske

ustav.jpg

pročišćeni tekst, NN br. 85/2010

Pravna biblioteka – zbirke propisa, srpanj 2010., 104 stranice, meki uvez, oznaka 811-274, cijena 69,00 kuna

  

 

 

 

 

Narudžbe:
Narodne novine d.d., Odsjek prodaje knjiga i časopisa, Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6,
tel.: 01/6652-843, 6652-844, telefaks: 01/6652-828, e-pošta prodajaknjiga@nn.hr 

Knjige u izdanju Narodnih novina d.d.


SADRŽAJ
 
Uvodno o Promjeni Ustava Republike Hrvatske
od 16. lipnja 2010. ( Vladimir Šeks )
 
USTAV REPUBLIKE HRVATSKE (pročišćeni tekst)
NN 85/2010
         I.       Izvorišne osnove
         II.      Temeljne odredbe         (čl. 1. – 13.)
         III.    Zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda (čl. 14. – 70.)
1. Zajedničke odredbe (čl. 14. – 20.)
2. Osobne i političke slobode i prava (čl. 21 – 47.)
3. Gospodarska, socijalna i kulturna prava   (čl. 48. – 70.)
         IV.    Ustrojstvo državne vlasti (čl. 71. – 125.)
1. Hrvatski sabor (čl. 71. – 93.)
2. Predsjednik Republike Hrvatske (čl. 94. – 107.)
3. Vlada Republike Hrvatske (čl. 108. – 117.)
4. Sudbena vlast    (čl. 118. – 124.)
5. Državno odvjetništvo (čl. 125.)
         V.      Ustavni sud Republike Hrvatske (čl. 126. – 132.)
         VI.    Mjesna, lokalna i područna (regionalna)
                   samouprava
(čl. 133. – 138.)
         VII.   Međunarodni odnosi (čl. 139. – 142.)
1. Međunarodni ugovori (čl. 139. – 141.)
2. Udruživanje i razdruživanje (čl. 142.)
           VIII.     Europska unija (čl. 143. – 146.)
1.     Pravna osnova članstva i prijenos ustavnih ovlasti (čl. 143.)
2.     Sudjelovanje u institucijama Europske unije (čl. 144.)
3.     Pravo Europske unije (čl. 145.)
4.     Pravo građana Europske unije (čl. 146.)
         IX.    Promjena ustava (čl. 147. – 150.)
         X.      Završne odredbe (čl. 151. – 152.)
 
Kazalo pojmova (Dejan Palić)
Himna Republike Hrvatske