Antikorupcijski akcijski plan

Provođenjem Antikorupcijskog programa (dalje u tekstu AKP) za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu  za razdoblje od 2019. do 2020. godine, Društvo je izradilo i provodilo akcijski plan za provođenje AKP-a i time realiziralo postavljene ciljeve kao što su jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu te stvaranje preduvjeta za sprečavanje korupcije na svim razinama. Mjere za provođenje antikorupcijskog akcijskog plana dio su mjera koje je Društvo provodilo i do sada, a s obzirom na njihovu važnost nastavlja se i dalje, dok dio mjera koje se provode proizlazi iz zakonskih odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama, Kodeksa korporativnog upravljanja trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele i dr. Navedenim mjerama Društvo promiče transparentan, zakonit i etičan način poslovanja.