Natječaji za radna mjesta i oglasi o prodaji

31.03.2015.

Kao društveno odgovorna tvrtka, Narodne novine d.d. raspisale su Natječaj za donacije za 2015. godinu. Na natječaj se mogu javiti sve udruge, institucije, klubovi i ostale organizacije koje imaju kvalitetne programe za koje trebaju novčanu potporu.

Prijave s mogu poslati za jednu od pet kategorija, a svu potrebnu dokumentaciju pronaći ćete u Obrascu za prijavu. Natječaj je otvoren do 24. travnja 2015. godine, a prijave se mogu slati preporučenom poštom na adresu: Narodne novine d.d., Savski gaj, XIII. put 6, 10 020 Zagreb, s naznakom: "Za javni natječaj za dodjelu donacija Narodnih novina d.d. u 2015. godini" ili putem e-pošte na adresu: donacije@nn.hr. Ukupno će se podijeliti 300.000 kuna, a pravila i uvjete Natječaja pogledajte ovdje.