Natječaji za radna mjesta i oglasi o prodaji

Pomoćni radnik (m/ž) – 1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Zagrebu

27.09.2019.

Narodne novine d.d. dana 27. rujna 2019. godine raspisuju natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada za radno mjesto

 

Pomoćni radnik (m/ž)

(1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Zagrebu)

Od kandidata očekujemo:

  • iskustvo rada u tiskari

Uvjeti:

  • PKV, NKV
  • 1 godina radnog iskustva

Posebna znanja i vještine:

  • poželjna vozačka dozvola za B kategoriju vozila

Dokumenti koje je potrebno dostaviti:

  • Prijavu na natječaj
  • Životopis
  • Presliku svjedodžbe
  • Elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
  • Presliku vozačke dozvole ukoliko je kandidat posjeduje
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca)

Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik.

Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, ZA NATJEČAJ POMOĆNI RADNIK  zaključno s danom 4. listopada 2019. Zamolbe dostavljene na drugi način (e-mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhe provođenja selekcijskog postupka. Dostavljeni osobni podaci čuvaju se u Narodnim novinama d.d. tri mjeseca od zaključenja natječaja. Molimo kandidate koji nisu s time suglasni da to naglase u prijavi.

U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte zop@nn.hr. Zahvaljujemo na Vašem odazivu i nadamo se budućoj suradnji.                                                         

Zagreb, 27. rujna 2019.

Nakon provedenog natječaja za radno mjesto Pomoćni radnik (m/ž) (1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Zagrebu) Uprava Društva je dana 17.listopada 2019. donijela Odluku o izboru gospodina Marina Grpca.

Zagreb, 21. listopada 2019.