Natječaji za radna mjesta i oglasi o prodaji

Administrator (m/ž) – 1 izvršitelj/ica s mjestom rada u ZAGREBU

31.05.2022.

Narodne novine d.d. dana 31. svibnja 2022. godine raspisuju natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta, uz uvjet probnog rada za radno mjesto

Administrator (m/ž)

(1 izvršitelj/ica s mjestom rada u ZAGREBU)

Uvjeti:

  • SSS, opći ili ekonomski smjer
  • poželjno 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima  

Posebna znanja i vještine:

  • poznavanje rada na računalu (Windows, Word, Excel, Internet i e-mail)
  • korištenje poslovnog informacijskog sustava WMS (Warehouse Management System)

Dokumenti koje je potrebno dostaviti:

  • Prijavu na natječaj
  • Životopis
  • Ovjerenu presliku svjedodžbe
  • Elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca)

Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik.

Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, ZA NATJEČAJ ADMINISTRATOR (s mjestom rada u Zagrebu) zaključno s 07. lipnja 2022. godine. Zamolbe dostavljene na drugi način (e-mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21) ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i sve ostale dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhe provođenja selekcijskog postupka. Dostavljeni osobni podaci čuvaju se u Narodnim novinama d.d. tri mjeseca od zaključenja natječaja. Molimo kandidate koji nisu s time suglasni da to naglase u prijavi.

U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte zop@nn.hr.

Zahvaljujemo na Vašem odazivu.                                                                                       

Zagreb, 31.05.2022.

 

 

Nakon provedenog natječaja za radno mjesto Administrator (m/ž) (1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Zagrebu) Uprava Društva je dana 15. lipnja 2022. godine donijela Odluku o izboru gospođe Ivone Komes.

Zagreb, 17.06.2022.