Natječaji za radna mjesta i oglasi o prodaji

Direktor tiskarske djelatnosti (m/ž) – 1 izvršitelj/ica s mjestom rada u ZAGREBU

13.02.2023.

Narodne novine d.d. dana 13. veljače 2023. godine raspisuju natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada za  radno mjesto

Direktor tiskarske djelatnosti (m/ž)

(1 izvršitelj/ica s mjestom rada u ZAGREBU)

 

Od kandidata očekujemo:

 • organizaciju i koordinaciju rada organizacijskih jedinica u kojima se obavlja registrirana djelatnost Društva
 • priprema poslovnih odluka značajnih za ukupan rad i poslovanje Društva
 • provođenje poslovne politike i izvršavanje planskih zadataka utvrđenih aktima Društva

Uvjeti:

 • VSS
 • 5 godina na poslovima tražene stručne spreme, od toga najmanje 3 godine na rukovodećim radnim mjestima
 • prednost: radno iskustvo na poslovima tražene stručne spreme u tiskarskoj djelatnosti

Posebna znanja i vještine:

 • znanje stranog jezika (engleski ili njemački)
 • poznavanje rada na PC (Windows, MS Office, Internet i e-mail)
 • vozačka dozvola B kategorije

Dokumenti koje je potrebno dostaviti:

 • prijavu na natječaj/motivacijsko pismo
 • životopis
 • ovjerenu presliku diplome
 • elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca)
 • dokaz o znanju stranog jezika
 • presliku vozačke dozvole

Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik.

Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. 6, Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, ZA NATJEČAJ DIREKTOR TISKARSKE DJELATNOSTI zaključno s 23. veljače 2023 godine. Zamolbe dostavljene na drugi način (mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21) ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i sve ostale dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja :https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhe provođenja selekcijskog postupka. Dostavljeni osobni podaci čuvaju se u Narodnim novinama d.d. 3 mjeseca od zaključenja natječaja. Molimo kandidate koji nisu s time suglasni da to naglase u prijavi.

U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte zop@nn.hr

Zahvaljujemo na Vašem odazivu.

Zagreb, 13. veljače 2023.

Nakon provedenog natječaja za radno mjesto Direktor Tiskarske djelatnosti (m/ž) (1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Zagrebu), Uprava Društva je dana 17. ožujka 2023. donijela Odluku o izboru gospodina Dragana Posleka.

Zagreb, 20. ožujka 2023.