Natječaji za radna mjesta i oglasi o prodaji

DTP operater (m/ž) – 1 izvršitelj/ica s mjestom rada u ZAGREBU

23.08.2022.

Narodne novine d.d. dana 23. kolovoza 2022. godine raspisuju natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme od jedne (1) godine, uz uvjet probnog rada za  radno mjesto

DTP operater (m/ž)

(1 izvršitelj/ica s mjestom rada u ZAGREBU)

Uvjeti:

  • SSS, grafičkog smjera
  • 1 godina radnog iskustva na poslovima unosa i obrade slika i tekstova, grafičkog prijeloma izdanja

Posebna znanja i vještine:

  • poznavanje rada u DTP alatima za obradu teksta i slika na računalu (InDesign, Word, Excel, Photoshop, Internet)

Dokumenti koje je potrebno dostaviti:

  • Prijavu na natječaj
  • Životopis
  • Ovjerenu presliku svjedodžbe
  • Elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca)

 

Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik.

Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, ZA NATJEČAJ DTP OPERATER (s mjestom rada u Zagrebu) zaključno s 2. rujna 2022. godine. Zamolbe dostavljene na drugi način (e-mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21) ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i sve ostale dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja :https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhe provođenja selekcijskog postupka. Dostavljeni osobni podaci čuvaju se u Narodnim novinama d.d. tri mjeseca od zaključenja natječaja. Molimo kandidate koji nisu s time suglasni da to naglase u prijavi.

U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte zop@nn.hr.

Zahvaljujemo na Vašem odazivu. 

Zagreb, 23. kolovoza 2022.

Uprava Društva donijela je dana 27. rujna 2022. Odluku o poništenju natječaja.

Zagreb, 27. rujna 2022.