Natječaji za radna mjesta i oglasi o prodaji

Grafičar dorade (m/ž) – 1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Zagrebu

16.06.2021.

Narodne novine d.d. dana 16. lipnja 2021. godine raspisuju natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme od godine dana, uz uvjet probnog rada za radno mjesto

Grafičar dorade (m/ž) – 1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Zagrebu)

 

Od kandidata očekujemo:

 • spremnost na smjenski rad

Uvjeti:

 • SSS, grafički tehničar dorade
 • minimalno jedna godina radnog iskustva na poslovima grafičke dorade

Posebna znanja i vještine:

 • poznavanje svih doradnih procesa rada
 • poznavanje rada na doradnim strojevima i poznavanje ručnog rada u doradi
 • poznavanje rada u poslovnim informacijskim sustavima tiskarske djelatnosti za proizvodnju

Dokumenti koje je potrebno dostaviti:

 • Prijavu na natječaj
 • Životopis
 • Ovjerenu presliku svjedodžbe
 • Elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca)

 

Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik.

Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, ZA NATJEČAJ GRAFIČAR DORADE  zaključno s 23.06.2021. Zamolbe dostavljene na drugi način (e-mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhe provođenja selekcijskog postupka. Dostavljeni osobni podaci čuvaju se u Narodnim novinama d.d. tri mjeseca od zaključenja natječaja. Molimo kandidate koji nisu s time suglasni da to naglase u prijavi.

U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte zop@nn.hr.

Zahvaljujemo na Vašem odazivu i nadamo se budućoj suradnji.                                                        

Zagreb, 16. lipnja 2021.

 

Nakon provedenog natječaja za radno mjesto Grafičar dorade  (m/ž) (1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Zagrebu Uprava Društva je dana 15. srpnja 2021. godine donijela Odluku o izboru gospodina Igora Čejvana.

Zagreb, 16. srpnja 2021.