Natječaji za radna mjesta i oglasi o prodaji

Grafičar dorade (m/ž) – 2 izvršitelja

06.07.2015.
Tražimo:
  • SSS, grafički tehničar dorade
  • 1 godina na poslovima ručne dorade, 3 godine na poslovima strojne dorade
  • Poznavanje svih doradnih procesa rada
  • Poznavanje ručnog rada i rada na doradnim strojevima
 
Prednost ćemo dati kandidatima sa:
  • Iskustvom na strojevima za rezanje
 
Nudimo:
  • ugovor o radu na neodređeno vrijeme (uz uvjet probnog rada)
  • rad u dinamičnom i poticajnom radnom okruženju
 
Zainteresirani kandidati dužni su zamolbe za zasnivanje radnog odnosa sa životopisom i dokazima o traženoj kvalifikaciji i radnom iskustvu dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. put  6, Služba za upravljanje ljudskim resursima, ZA NATJEČAJ- Grafičar dorade,  zaključno sa 13. srpnjem 2015. godine
Zamolbe dostavljene na drugi način (mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.
Kandidat koji bude odabran za zasnivanje radnog odnosa, prije sklapanja ugovora o radu obavezan je dostaviti uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca).
Zagreb, 6. srpnja 2015.
 
 
Nakon provedenog natječaja, na prijedlog Komisije za izbor kandidata za radno mjesto Grafičara dorade, s mjestom rada u Zagrebu, u Tiskarskoj djelatnosti Društva, Uprava Društva je dana 27. srpnja 2015. godine donijela Odluku o izboru gospodina Kristina Perića i gospodina Matije Poljaka.
Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri (3) mjeseca.

29. srpnja 2015.