Natječaji za radna mjesta i oglasi o prodaji

Grafičar dorade-voditelj smjene (m/ž) – 1 izvršitelj/ica s mjestom rada u ZAGREBU

25.01.2023.

Narodne novine d.d. dana 25. siječnja 2023. godine raspisuju natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada za radno mjesto

Grafičar dorade-voditelj smjene (m/ž)

(1 izvršitelj/ica s mjestom rada u ZAGREBU)

Od kandidata očekujemo:

 • dobro poznavanje procesa rada u tiskari, a naročito doradnih procesa na doradnim strojevima  
 • dobro poznavanje ručnog rada na doradi
 • iskustvo u upravljanju radnim procesima i strojevima te u organizaciji rada

Uvjeti:

 • SSS – grafički tehničar dorade
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima dorade u tiskari i 2 godine na organizacijskim poslovima u doradi  

Posebna znanja i vještine:

 • poznavanje doradnih procesa rada
 • poznavanje rada na strojevima: za rezanje, za savijanje, za sabiranje listova, za sabiranje knjižnih araka, za šivanje žicom, za šivanje koncem, za tvrdi i meki uvez knjiga i ostalim doradnim strojevima
 • poznavanje ručnog rada
 • korištenje Office paketa

Dokumenti koje je potrebno dostaviti:

 • prijavu na natječaj/motivacijsko pismo
 • životopis
 • presliku svjedodžbe
 • elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca)

Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik.

Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. 6, Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, ZA NATJEČAJ GRAFIČAR DORADE-VODITELJ SMJENE (s mjestom rada u ZAGREBU) zaključno s 04. veljače 2023. godine. Zamolbe dostavljene na drugi način (e-mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21) ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i sve ostale dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja :https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhe provođenja selekcijskog postupka. Dostavljeni osobni podaci čuvaju se u Narodnim novinama d.d. tri mjeseca od zaključenja natječaja. Molimo kandidate koji nisu s time suglasni da to naglase u prijavi.

U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte zop@nn.hr.

Zahvaljujemo na Vašem odazivu.                             

Zagreb, 25. siječnja 2023.

Uprava Društva donijela je dana 01. ožujka 2023. Odluku o poništenju natječaja.

Zagreb, 1. ožujka 2023.