Natječaji za radna mjesta i oglasi o prodaji

Grafičar pripreme (m/ž) – 1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Zagrebu

15.05.2018.
Narodne novine d.d. dana 15. svibnja raspisuju natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog roka za
 
Grafičara pripreme (m/ž) – 1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Zagrebu
 
Uvjeti:
  • VŠS, viša grafička škola ili preddiplomski sveučilišni studij grafičke tehnologije ili SSS, grafički tehničar pripreme 
  • 1 godina za VŠS ili 2 godine za SSS na istim ili sličnim poslovima    
  • Poznavanje svih faza procesa pripreme za tisak; poznavanje rada u grafičkim aplikacijama (Adobe Photoshop, Adobe Acrobat, Adobe InDesign i Adobe Illustrator; poznavanje Word-a, Excel-a i Interneta)
  • Poželjno je znanje engleskog jezika u govoru i pismu, komunikativnost i spremnost na timski rad
 
Dokumenti koje je potrebno dostaviti:
  • Prijavu na natječaj
  • Životopis
  • Presliku svjedodžbe ili diplome
  • Elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca)
 
Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik.
Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, ZA NATJEČAJ GRAFIČAR PRIPREME zaključno s 22. svibnjem 2018. godine. Zamolbe dostavljene na drugi način (e-mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.
 
Zahvaljujemo na Vašem odazivu i nadamo se budućoj suradnji.
 
Zagreb, 15. svibnja 2018.

Nakon provedenog natječaja za radno mjesto Grafičar pripreme (m/ž) (1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Zagrebu), Uprava Društva je dana 26. lipnja 2018. donijela Odluku o izboru gospođe Barbare Mance.

U Zagrebu, 27.lipnja 2018.