Natječaji za radna mjesta i oglasi o prodaji

Grafički dizajner (m/ž) – 1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Zagrebu

26.07.2019.

Narodne novine d.d. dana 26. srpnja 2019. raspisuju natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog roka za radno mjesto

 

Grafički dizajner (m/ž)

(1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Zagrebu)

Od kandidata očekujemo:

 • dizajn i grafičko oblikovanje svih vrsta promotivnih materijala za potrebe Društva
 • dizajn i grafičko oblikovanje raznih publikacija u izdanju Društva
 • priprema materijala za tisak
 • sudjelovanje u osmišljavanju vizualnog identiteta poslovnih prostora i promotivnih aktivnosti Društva
 • kreacija i izrada bannera za web izdanja te formatiranje i reformatiranje oglasa
 • prijelom svih tiskanih i on-line izdanja

Uvjeti:

 • SSS, VŠS, VSS   
 • 2 godine na istim ili sličnim poslovima

Posebna znanja i vještine:

 • odlično poznavanje grafičkih programa i InDesigna
 • napredno poznavanje rada na PC (Windows, Word, Excel, Internet i e-mail)

Dokumenti koje je potrebno dostaviti:

 • Prijavu na natječaj
 • Životopis
 • Ovjerenu presliku svjedodžbe odnosno diplome
 • Elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca)
 • Preslike certifikata ukoliko ih kandidat posjeduje
 • Reference dosadašnjih radova

Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik.

Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, ZA NATJEČAJ GRAFIČKI DIZAJNER zaključno s 02. kolovoza 2019. godine. Zamolbe dostavljene na drugi način (mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhe provođenja selekcijskog postupka. Dostavljeni osobni podaci čuvaju se u Narodnim novinama d.d. 3 mjeseca od zaključenja natječaja. Molimo kandidate koji nisu s time suglasni da to naglase u prijavi.

U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte zop@nn.hr

Zahvaljujemo na Vašem odazivu i nadamo se budućoj suradnji.

Zagreb, 26. srpanj 2019.

Nakon provedenog natječaja za radno mjesto Grafički dizajner (m/ž) (1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Zagrebu) Uprava Društva je dana 04. rujna 2019. donijela Odluku o izboru gospodina Tomislava Mlinarića.

Zagreb, 5. rujan 2019.