Natječaji za radna mjesta i oglasi o prodaji

Kalkulant (m/ž) – (1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Zagrebu)

16.07.2020.
Narodne novine d.d. dana 16. 7. 2020. godine raspisuju natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada za radno mjesto
 
Kalkulant (m/ž) (1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Zagrebu)
 
Od kandidata očekujemo:
 • točan, brz i precizan izračun cijena grafičkih usluga prema ulaznim parametrima
 • izradu kalkulacija u tiskari, ponuda, kontaktiranje klijenata, suradnju s kolegama iz prodaje
 • spremnost na učenje i stjecanje novih znanja iz grafičke struke
 • visok stupanj samoorganizacije te izvrsno poznavanje svih vrsta grafičkih proizvoda
 • motiviranost za rad
 
Uvjeti:
 • VSS- grafički fakultet ili diplomski sveučilišni studij grafičke tehnologije ili VŠS- viša grafička škola ili preddiplomski sveučilišni studij grafičke tehnologije
 • 1 godine radnog iskustva na sličnim poslovima   
 
Posebna znanja i vještine:
 • poznavanje rada na PC-u (Word, Excel, Internet i e-mail)
 • aktivno znanje jednog stranog jezika u govoru i pismu
 
Dokumenti koje je potrebno dostaviti:
 • Prijavu na natječaj
 • Životopis
 • Ovjerenu presliku diplome
 • Elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca)
 
 
Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik.
 
Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, ZA NATJEČAJ KALKULANT (s mjestom rada u ZAGREBU) zaključno s 23. 7. 2020. godine. Zamolbe dostavljene na drugi način (e-mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.
 
Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhe provođenja selekcijskog postupka. Dostavljeni osobni podaci čuvaju se u Narodnim novinama d.d. tri mjeseca od zaključenja natječaja. Molimo kandidate koji nisu s time suglasni da to naglase u prijavi.
 
U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte zop@nn.hr.
 
Zahvaljujemo na Vašem odazivu i nadamo se budućoj suradnji.                                                                                       
 
Zagreb,16. 7. 2020.
 
 
 
Nakon provedenog natječaja za radno mjesto Kalkulant  (m/ž) (1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Zagrebu) Uprava Društva je dana 25. kolovoza 2020. donijela Odluku o izboru gospođe Ivane Lieli.
 
Zagreb, 27. kolovoza 2020.