Natječaji za radna mjesta i oglasi o prodaji

Knjigoveža (m/ž) – 2 izvršitelja

18.06.2015.
Tražimo:
  • SSS, IV – Grafička škola, grafički tehničar
  • 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
Nudimo:
  • ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada
  • rad u dinamičnom i poticajnom radnom okruženju
  • mogućnost napredovanja
 
Zainteresirani kandidati dužni su zamolbe za zasnivanje radnog odnosa sa životopisom i dokazima o traženoj kvalifikaciji i radnom iskustvu dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, Služba za upravljanje ljudskim resursima, ZA NATJEČAJ, zaključno sa 26. lipnjem 2015. godine
Zamolbe dostavljene na drugi način (mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.
Kandidat koji bude odabran za zasnivanje radnog odnosa, prije sklapanja ugovora o radu obavezan je dostaviti uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca).
 
Zagreb, 18. lipnja 2015.

Nakon provedenog natječaja, na prijedlog Komisije za izbor kandidata za radno mjesto knjigoveža, s mjestom rada u Zagrebu u Tiskarskoj djelatnosti Društva, Uprava Društva je dana 8. srpnja 2015.godine donijela Odluku o izboru gospođe Biserke Pospiš i gospodina Marijana Kunca.

Radni se odnos zasniva na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri (3) mjeseca.

8. srpnja 2015.