Natječaji za radna mjesta i oglasi o prodaji

Pomoćni radnik (m/ž) – 1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Zagrebu

20.11.2020.
Narodne novine d.d. dana 20. studenoga 2020. raspisuju natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog roka za radno mjesto  
 
Pomoćni radnik (m/ž) – 1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Zagrebu
 
 
Od kandidata očekujemo:
  • iskustvo rada u skladištu
 
 
Uvjeti:
  • PKV, NKV
  • 1 godina radnog iskustva 
 
 
Posebna znanja i vještine:
  • poželjna vozačka dozvola za B kategoriju vozila 
 
 
Dokumenti koje je potrebno dostaviti:
  • prijavu na natječaj
  • životopis
  • presliku svjedodžbe
  • elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
  • presliku vozačke dozvole ukoliko je kandidat posjeduje
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca)
 
Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik.
 
Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, ZA NATJEČAJ POMOĆNI RADNIK  (Središnji logističko-distributivni centar u Zagrebu) zaključno s danom 27.11.2020. godine.
 
Zamolbe dostavljene na drugi način (e-mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.
 
Zahvaljujemo na Vašem odazivu i nadamo se budućoj suradnji.                                                        
 
Zagreb, 20.11.2020.
 
Nakon provedenog natječaja za radno mjesto Pomoćni radnik  (m/ž) (1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Zagrebu) Uprava Društva je dana 07. prosinca 2020. godine donijela Odluku o izboru gospodina Tomasa Luciana Lukića.
Zagreb, 8.12.2020.