Natječaji za radna mjesta i oglasi o prodaji

Pomoćni radnik (m/ž) – 1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Zagrebu

19.01.2021.

Narodne novine d.d. dana 19. siječnja 2021. godine raspisuju natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada za radno mjesto

Pomoćni radnik (m/ž)

(1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Zagrebu)

Od kandidata očekujemo:

 • iskustvo rada u tiskari
 • spremnost na smjenski rad

Uvjeti:

 • PKV, NKV
 • 1 godina radnog iskustva

Posebna znanja i vještine:

 • poželjna vozačka dozvola za B kategoriju vozila

Dokumenti koje je potrebno dostaviti:

 • Prijavu na natječaj
 • Životopis
 • Presliku svjedodžbe
 • Elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
 • Presliku vozačke dozvole ukoliko je kandidat posjeduje
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca)

Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik.

Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, ZA NATJEČAJ POMOĆNI RADNIK  zaključno s danom 26.01.2021. godine. Zamolbe dostavljene na drugi način (e-mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhe provođenja selekcijskog postupka. Dostavljeni osobni podaci čuvaju se u Narodnim novinama d.d. tri mjeseca od zaključenja natječaja. Molimo kandidate koji nisu s time suglasni da to naglase u prijavi.

U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte zop@nn.hr. Zahvaljujemo na Vašem odazivu i nadamo se budućoj suradnji.                              

Zagreb, 19.01.2021.

Nakon provedenog natječaja za radno mjesto Pomoćni radnik  (m/ž) (1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Zagrebu) Uprava Društva je dana 16. veljače 2021. godine donijela Odluku o izboru gospodina Ivice Pokasa.

Zagreb, 16.02.2021.

 

Uprava Društva donijela je dana 08. ožujka 2021. Odluku o poništenju odluke o izboru kandidata, budući da je izabran kandidat odustao od sklapanja Ugovora o radu.

Zagreb, 10.03.2021.