Natječaji za radna mjesta i oglasi o prodaji

Pomoćni radnik (m/ž) – 2 izvršitelja/ice s mjestom rada u Zagrebu

04.06.2019.
Narodne novine d.d. dana 4. lipnja 2019. godine raspisuju natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada za radno mjesto
 
Pomoćni radnik (m/ž)
(2 izvršitelja/ice s mjestom rada u ZAGREBU)
 
Uvjeti:
  • PKV, NKV
  • 1 godina radnog iskustva
 
Posebna znanja i vještine:
  • poželjna vozačka dozvola za B kategoriju vozila
 
Dokumenti koje je potrebno dostaviti:
  • Prijavu na natječaj
  • Životopis
  • Presliku svjedodžbe
  • Elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
  • Presliku vozačke dozvole ukoliko je kandidat posjeduje
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca)
 
Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik.
Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, ZA NATJEČAJ POMOĆNI RADNIK  zaključno s 11. lipnja 2019. godine. Zamolbe dostavljene na drugi način (e-mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.
Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhe provođenja selekcijskog postupka. Dostavljeni osobni podaci čuvaju se u Narodnim novinama d.d. tri mjeseca od zaključenja natječaja. Molimo kandidate koji nisu s time suglasni da to naglase u prijavi.
U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte zop@nn.hr. Zahvaljujemo na Vašem odazivu i nadamo se budućoj suradnji.
 
Zagreb, 4. lipnja 2019.
 
 
Nakon provedenog natječaja za radno mjesto POMOĆNI RADNIK (m/ž) (2 izvršitelja/ice) s mjestom rada u Zagrebu, Uprava Društva je dana 24. lipnja 2019. godine donijela Odluku o izboru gospodina Ivana Zagoršaka i gospodina Lovre Sorića.
 
Zagreb, 26. lipnja 2019.