Natječaji za radna mjesta i oglasi o prodaji

Prodajni predstavnik (m/ž) – 1 izvršitelj/ica s mjestom rada u OSIJEKU

02.03.2023.

Narodne novine d.d. dana 02. ožujka 2023. godine raspisuju natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme od jedne (1) godine, uz uvjet probnog rada za radno mjesto 

 

Prodajni predstavnik (m/ž)

(1 izvršitelj/ica s mjestom rada u OSIJEKU)

Od kandidata očekujemo:

 • angažman na poslovima terenske prodaje
 • naglašena komunikativnost
 • uspješnost u pregovaranju

 

Uvjeti:

 • SSS, ekonomski, komercijalni ili drugi odgovarajući smjer
 • minimalno 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima   

Posebna znanja i vještine:

 • samostalno i napredno korištenje računala (Windows, MS Office, Internet i e-mail)
 • samostalno i napredno korištenje poslovnog informacijskog sustava
 • samostalno i napredno korištenje CRM-a
 • vozačka dozvola za B kategoriju vozila

Dokumenti koje je potrebno dostaviti:

 • prijavu na natječaj/motivacijsko pismo
 • životopis
 • presliku svjedodžbe
 • elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
 • presliku vozačke dozvole
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca)

Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik.

Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. 6, Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, ZA NATJEČAJ PRODAJNI PREDSTAVNIK (s mjestom rada u OSIJEKU) zaključno s 13. ožujka 2023. godine. Zamolbe dostavljene na drugi način (e-mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21) ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i sve ostale dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja :https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhe provođenja selekcijskog postupka. Dostavljeni osobni podaci čuvaju se u Narodnim novinama d.d. tri mjeseca od zaključenja natječaja. Molimo kandidate koji nisu s time suglasni da to naglase u prijavi.

U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte zop@nn.hr.

Zahvaljujemo na Vašem odazivu.                                                       

Zagreb, 2. ožujka 2023.

Nakon provedenog natječaja za radno mjesto Prodajni predstavnik (m/ž) (1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Osijeku), Uprava Društva je dana 21. ožujka 2023. donijela Odluku o izboru gospodina Damira Gučića. 

Zagreb, 23. ožujka 2023.