Natječaji za radna mjesta i oglasi o prodaji

Prodavač (m/ž) – 1 izvršitelj

05.07.2016.

Narodne novine d.d. dana 5. srpnja raspisuju natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme od 1 godine, uz uvjet probnog rada od 3 mjeseca za  

Prodavača (m/ž)

(1 izvršitelj s mjestom rada u Benkovcu)

 

Uvjeti:

  • SSS, trgovački ili ekonomski smjer
  • 3 godine radnog iskustva na poslovima prodavača
  • Vozačka dozvola za B kategoriju vozila
  • Poznavanje rada na PC (Windows, Word, Excel, Internet i e-mail)

 

Dokumenti koje je potrebno priložiti uz prijavu za natječaj:

  • Životopis
  • Preslika svjedodžbe
  • Elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO

 

Kandidat koji bude odabran za zasnivanje radnog odnosa, prije sklapanja ugovora o radu obavezan je dostaviti uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca).

Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik.

Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, ZA NATJEČAJ (s naznakom za koji se natječaj kandidat prijavljuje), zaključno sa 12. srpnjem 2016. godine. Zamolbe dostavljene na drugi način (mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.

Zahvaljujemo na Vašem odazivu i nadamo se budućoj suradnji.

Zagreb, 5. srpnja 2016.

Nakon provedenog natječaja na Prijedlog Komisije za izbor kandidata za radno mjesto Prodavača (1) izvršitelja u Trgovačkoj djelatnosti  Društva, s mjestom rada u Benkovcu, Uprava Društva je dana 22. srpnja 2016. donijela Odluku o izboru gospođe Natali Lepur.

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine uz probni rad od tri (3) mjeseca.

Zagreb, 22. srpnja 2016.