Natječaji za radna mjesta i oglasi o prodaji

Prodavač (m/ž) – 2 izvršitelja/ice s mjestom rada u Velikoj Gorici

20.05.2019.
Narodne novine d.d. dana 20. svibnja 2019. godine raspisuju natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme od jedne (1) godine, uz uvjet probnog roka za radno mjesto
 
 
Prodavač (m/ž) – 2 izvršitelja/ice s mjestom rada u Velikoj Gorici
 
 
Uvjeti:
  • SSS, trgovački ili ekonomski smjer
  • 3 godine radnog iskustva na poslovima prodavača 
  • vozačka dozvola za B kategoriju vozila
  • poznavanje rada na PC-u (Windows, Word, Excel, Internet i e-mail) i POS blagajni
 
Dokumenti koje je potrebno dostaviti:
  • Prijavu na natječaj
  • Životopis
  • Ovjerenu presliku svjedodžbe
  • Elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
  • Presliku vozačke dozvole
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca)
 
Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik.
 
Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, ZA NATJEČAJ PRODAVAČ (s mjestom rada u Velikoj Gorici) zaključno s 27. svibnja 2019. godine. Zamolbe dostavljene na drugi način (e-mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.
 
Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhe provođenja selekcijskog postupka. Dostavljeni osobni podaci čuvaju se u Narodnim novinama d.d. tri mjeseca od zaključenja natječaja. Molimo kandidate koji nisu s time suglasni da to naglase u prijavi.
 
U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte zop@nn.hr.
 
Zahvaljujemo na Vašem odazivu i nadamo se budućoj suradnji.                                                                                        
 
Zagreb, 20. svibnja 2019.
 

Nakon provedenog natječaja za radno mjesto PRODAVAČ (m/ž) (2 izvršitelja) s mjestom rada u Velikoj Gorici, Uprava Društva je dana 24. lipnja 2019. godine donijela Odluku o izboru gospođe Branke Beg i gospođe Anite Rupčić.

Zagreb, 26. lipnja 2019.