Natječaji za radna mjesta i oglasi o prodaji

Prodavač (m/ž) – 3 izvršitelja/ice s mjestom rada u ZAGREBU

07.10.2019.

Narodne novine d.d. dana 07.listopada 2019. godine raspisuju natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada za radno mjesto

 

Prodavač (m/ž)

(3 izvršitelja/ice s mjestom rada u ZAGREBU)

Uvjeti:

  • SSS, trgovački ili ekonomski smjer
  • 3 godine radnog iskustva na poslovima prodavača 

 

Posebna znanja i vještine:

  • vozačka dozvola za B kategoriju vozila
  • poznavanje rada na PC-u (Windows, Word, Excel, Internet i e-mail) i POS blagajni

Dokumenti koje je potrebno dostaviti:

  • Prijavu na natječaj
  • Životopis
  • Ovjerenu presliku svjedodžbe
  • Elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
  • Dokaz o položenom vozačkom ispitu
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca)

 

Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik.

Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, ZA NATJEČAJ PRODAVAČ (s mjestom rada u ZAGREBU) zaključno s 14.listopada 2019. godine. Zamolbe dostavljene na drugi način (e-mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhe provođenja selekcijskog postupka. Dostavljeni osobni podaci čuvaju se u Narodnim novinama d.d. tri mjeseca od zaključenja natječaja. Molimo kandidate koji nisu s time suglasni da to naglase u prijavi.

U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte zop@nn.hr.

 Zahvaljujemo na Vašem odazivu i nadamo se budućoj suradnji.                                                                                       

Zagreb, 07. listopada 2019.

Nakon provedenog natječaja za radno mjesto Prodavač (m/ž) (3 izvršitelja/ice s mjestom rada u Zagrebu) Uprava Društva je dana 18.studenoga 2019. donijela Odluku o izboru gospođe Ive Čalopek, gospođe Anice Crnek i gospođe Viktorije Janeš.

Zagreb, 19. studeni 2019.