Natječaji za radna mjesta i oglasi o prodaji

Prodavač - administrator (m/ž) – 1 izvršitelj/ica s mjestom rada u KARLOVCU

25.03.2019.
Narodne novine d.d. dana 25. ožujka 2019. godine raspisuju natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada za radno mjesto
 
Prodavač - administrator (m/ž)
(1 izvršitelj/ica s mjestom rada u KARLOVCU)
 
Uvjeti:
  • SSS, trgovački ili ekonomski smjer ili gimnazija
  • 2 godine radnog iskustva na poslovima u maloprodaji ili maloprodajnoj administraciji
  • vozačka dozvola za B kategoriju vozila 
  • poznavanje rada na računalu (Windows, Word, Excel, Internet i e-mail) i POS blagajni
 
Dokumenti koje je potrebno dostaviti:
  • Prijavu na natječaj
  • Životopis
  • Ovjerenu presliku svjedodžbe
  • Elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
  • Presliku vozačke dozvole
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca)
 
Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik.
Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, ZA NATJEČAJ PRODAVAČ - ADMINISTRATOR (s mjestom rada u Karlovcu) zaključno s 01. travnjem 2019. godine. Zamolbe dostavljene na drugi način (e-mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.
 
Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhe provođenja selekcijskog postupka. Dostavljeni osobni podaci čuvaju se u Narodnim novinama d.d. tri mjeseca od zaključenja natječaja. Molimo kandidate koji nisu s time suglasni da to naglase u prijavi.
 
U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte zop@nn.hr.
 
Zahvaljujemo na Vašem odazivu i nadamo se budućoj suradnji.                                                                                        
Zagreb, 25. ožujka 2019.
 
 

Nakon provedenog natječaja za radno mjesto PRODAVAČ-ADMINISTRATOR (m/ž) (1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Karlovcu), Uprava Društva je dana 6. svibnja 2019. donijela Odluku o izboru gospođe Željke Zaher Jagodić.

Zagreb, 7. svibnja 2019.