Natječaji za radna mjesta i oglasi o prodaji

Prodavač-administrator (m/ž) - 1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Poreču

24.05.2018.
Narodne novine d.d. dana 24. svibnja raspisuju natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog roka za
 
Prodavača-administratora (m/ž) - 1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Poreču
 
Uvjeti:
  • SSS, trgovački ili ekonomski smjer
  • 2 godine radnog iskustva na poslovima u prodaji ili administraciji
  • Vozačka dozvola za B kategoriju vozila
  • Poznavanje rada na računalu
 
Dokumenti koje je potrebno dostaviti:
  • Prijavu na natječaj
  • Životopis
  • Presliku svjedodžbe
  • Elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
  • Presliku vozačke dozvole
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca)
 
Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik.
Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, ZA NATJEČAJ PRODAVAČ-ADMINISTRATOR  zaključno s 01. lipnjem 2018. godine. Zamolbe dostavljene na drugi način (e-mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.
 
Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhe provođenja selekcijskog postupka. Dostavljeni osobni podaci čuvaju se u Narodnim novinama d.d. idućih 3 mjeseca. Molimo kandidate koji nisu suglasni s time da to naglase u prijavi.
 
U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte SZZOP@nn.hr
 
Zahvaljujemo na Vašem odazivu i nadamo se budućoj suradnji.
 
Zagreb, 24. svibnja 2018.
 
 
 
Natječaj za radno mjesto „Prodavač-administrator“ s mjestom rada u Poreču poništen je Odlukom Uprave Društva od 23. srpnja 2019.
Zagreb, 23. srpnja 2019.