Natječaji za radna mjesta i oglasi o prodaji

Prodavač-administrator (m/ž) – 2 izvršitelja s mjestom rada u Rijeci

14.02.2018.

Narodne novine d.d. dana 14. veljače raspisuju natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog roka za  

Prodavača-administratora (m/ž) – 2 izvršitelja s mjestom rada u Rijeci

Uvjeti:

  • SSS, trgovački ili ekonomski smjer
  • 2 godine radnog iskustva na poslovima u prodaji ili administraciji
  • Vozačka dozvola za B kategoriju vozila
  • Poznavanje rada na računalu

Dokumenti koje je potrebno dostaviti:

  • Prijavu na natječaj
  • Životopis
  • Presliku svjedodžbe
  • Elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
  • Presliku vozačke dozvole
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca)

Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik.
Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, ZA NATJEČAJ PRODAVAČ-ADMINISTRATOR, zaključno s 21. veljače 2018. godine. Zamolbe dostavljene na drugi način (mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.

Zahvaljujemo na Vašem odazivu i nadamo se budućoj suradnji.

Zagreb, 14. veljače 2018.

 

 

Nakon provedenog natječaja za radno mjesto Prodavač-administrator (2 izvršitelja), s mjestom rada u Rijeci, Uprava Društva je dana 30. ožujka 2018. donijela Odluku o izboru gospođa Danijele Žeželj i Maje Ružička.

 

Zagreb, 30. ožujka 2018.