Natječaji za radna mjesta i oglasi o prodaji

Prodavač-administrator (m/ž) – 5 izvršitelja (Osijek, Poreč, Split i Rijeka)

16.01.2018.
Narodne novine d.d. dana 16. siječnja raspisuju natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog roka za  
 
Prodavača-administratora (m/ž)
 
(1 izvršitelj s mjestom rada u Osijeku, 1 izvršitelj  s mjestom rada u Poreču, 1 izvršitelj s mjestom rada u Splitu i 2 izvršitelja s mjestom rada u Rijeci)
 
Uvjeti:
  • SSS, trgovački ili ekonomski smjer
  • 2 godine radnog iskustva na poslovima u prodaji ili administraciji
  • Vozačka dozvola za B kategoriju vozila
  • Poznavanje rada na računalu
 
Dokumenti koje je potrebno dostaviti:
  • Prijavu na natječaj
  • Životopis
  • Presliku svjedodžbe
  • Elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
  • Presliku vozačke dozvole
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca)
 
Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik.
Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, ZA NATJEČAJ PRODAVAČ-ADMINISTRATOR (s obaveznom naznakom za koji se grad kandidat prijavljuje), zaključno s 23. siječnjem 2018. godine. Zamolbe dostavljene na drugi način (mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.
 
Zahvaljujemo na Vašem odazivu i nadamo se budućoj suradnji.          
 
Zagreb, 16. siječnja 2018.
 
 

 

Nakon provedenog natječaja za radno mjesto Prodavač-administrator, s mjestom rada u Splitu, Uprava Društva je dana 12. veljače 2018. donijela Odluku o izboru gospođe Ivane Roso.

Zagreb, 12. veljače 2018.

 

 

Nakon provedenog natječaja za radno mjesto Prodavač-administrator, s mjestom rada u Poreču, Uprava Društva je dana 14. veljače 2018. donijela Odluku o izboru gospodina Zdravka Kašnera.

Nakon provedenog natječaja za radno mjesto Prodavač-administrator, s mjestom rada u Rijeci, odlučeno je da će se natječaj za Prodavača-administratora s radnim mjestom u Rijeci ponoviti.

Zagreb, 14. veljače 2018.

 

 

Nakon provedenog natječaja za radno mjesto Prodavač-administrator, s mjestom rada u Osijeku, Uprava Društva je dana 16. veljače 2018. donijela Odluku o izboru gospodina Božidara Vidakovića.

Zagreb, 16. veljače 2018.