Natječaji za radna mjesta i oglasi o prodaji

Programer (m/ž) - 2 izvršitelja/ice s mjestom rada u Zagrebu

20.05.2019.
Narodne novine d.d. dana 20. svibnja 2019. raspisuju natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog roka za radno mjesto
 
 
Programer (m/ž) – 2 izvršitelja/ice s mjestom rada u Zagrebu
 
 
Od kandidata očekujemo:
 • odlično znanje u objektnom programiranju klijentskih i web aplikacija – C#, .NET
 • odlično znanje SQL-a i relacijskih baza podataka te dizajna baza podataka
 • napredno znanje razvoja web servisa (SOAP, REST)
 • odlično poznavanje tehnologija: HTML, CSS, JavaScript, jQuery (prednost - poznavanje reaktivnih javascript framework-a)
 • korištenje sustava za verzioniranje koda (GIT, TFS)
 • napredne analitičke sposobnosti
 • spremnost za rad u drugim programskim jezicima i s drugim tehnologijama
 • sklonost timskom radu, učenju i stručnom usavršavanju
 
Uvjeti:
 • VŠS, VSS, informatički fakultet ili elektrotehnički fakultet ili prirodoslovno-matematički fakultet ili fakultet organizacijsko-informatičkog, odnosno drugog tehničkog usmjerenja ili ekonomski fakultet (informatički smjer)   
 • 1 godina na poslovima programiranja ICT rješenja 
 
Posebna znanja i vještine:
 • znanje stranog jezika (engleski)
 • poznavanje metoda razvoja poslovnih aplikacija
 • poželjni stručni certifikati iz domene rada
 
Dokumenti koje je potrebno dostaviti:
 • Prijavu na natječaj
 • Životopis
 • Ovjerenu presliku diplome
 • Elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca)
 • Preslike certifikata ukoliko ih kandidat posjeduje
 
 
Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik.
 
Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, ZA NATJEČAJ PROGRAMER zaključno s 27. svibnja 2019.godine. Zamolbe dostavljene na drugi način (mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.
 
Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhe provođenja selekcijskog postupka. Dostavljeni osobni podaci čuvaju se u Narodnim novinama d.d. 3 mjeseca od zaključenja natječaja. Molimo kandidate koji nisu s time suglasni da to naglase u prijavi. 
 
U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte zop@nn.hr
 
Zahvaljujemo na Vašem odazivu i nadamo se budućoj suradnji.          
                                                                              
Zagreb, 20. svibnja 2019.
 

 

Nakon provedenog natječaja za radno mjesto Programer, s mjestom rada u Zagrebu, nije odabran niti jedan kandidat.

Zagreb, 8. kolovoza 2019.