Natječaji za radna mjesta i oglasi o prodaji

Referent internetske prodaje (m/ž) – 1 izvršitelj s mjestom rada u Zagrebu

17.07.2018.
Narodne novine d.d. dana 17. srpnja raspisuju natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog roka za  
 
Referenta internetske prodaje (m/ž)
 
(1 izvršitelj s mjestom rada u Zagrebu)
 
Uvjeti:
  • SSS, informatički ili ekonomski smjer
  • 2 godine na komercijalnim  poslovima ili poslovima internetske prodaje    
  • Poznavanje rada na računalu
  • Iskustvo održavanja Internet trgovine
  • Iskustvo u pripremi i praćenju newslettera
 
Dokumenti koje je potrebno dostaviti:
  • Prijavu na natječaj
  • Životopis
  • Presliku svjedodžbe
  • Elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca)
 
Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik.
Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, ZA NATJEČAJ REFERENT INTERNETSKE PRODAJE, zaključno s 24. srpnjem 2018. godine. Zamolbe dostavljene na drugi način (mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.
Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhe provođenja selekcijskog postupka. Dostavljeni osobni podaci čuvaju se u Narodnim novinama d.d. idućih 3 mjeseca. Molimo kandidate koji nisu suglasni s time da to naglase u prijavi.
U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte zop@nn.hr
 
Zahvaljujemo na Vašem odazivu i nadamo se budućoj suradnji.          
                                                                              
Zagreb, 17. srpnja 2018.
 
 

 

Nakon provedenog natječaja za radno mjesto Referent internetske prodaje (m/ž) (1 izvršitelj s mjestom rada u Zagrebu), Uprava Društva je dana 31. srpnja 2018. donijela Odluku o izboru gospodina Josipa Kučan.

 

Zagreb, 31. srpnja 2018.