Natječaji za radna mjesta i oglasi o prodaji

Referent internetske prodaje (m/ž) – 1 izvršitelj/ica s mjestom rada u ZAGREBU

27.02.2024.

Narodne novine d.d. dana 27. veljače 2024. godine raspisuju natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada za radno mjesto

Referent internetske prodaje (m/ž)

(1 izvršitelj/ica s mjestom rada u ZAGREBU)

Od kandidata očekujemo:

 • administriranje internetske trgovine Društva
 • promidžbu i prodaju roba iz proizvodnog i prodajnog asortimana Društva
 • spremnost na dinamičnu komunikaciju s kupcima; rješavanje reklamacija i pružanje sve potrebne podrške kupcima Internet trgovine
 • ostvarenje poslovnih ciljeva na području internet prodaje

Uvjeti:

 • SSS, informatički ili ekonomski smjer
 • 2 godine na komercijalnim poslovima ili poslovima internetske prodaje

Posebna znanja i vještine: 

 • poznavanje rada na računalu
 • iskustvo u održavanju Internet trgovine
 • iskustvo u pripremi i praćenju newslettera

Dokumenti koje je potrebno dostaviti:

 • prijavu na natječaj
 • životopis
 • presliku svjedodžbe
 • elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca)

Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik.

Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. 6, Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, ZA NATJEČAJ REFERENT INTERNETSKE PRODAJE) zaključno s 09. ožujkom 2024. godine. Zamolbe dostavljene na drugi način (e-mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21) ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i sve ostale dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhe provođenja selekcijskog postupka. Dostavljeni osobni podaci čuvaju se u Narodnim novinama d.d. tri mjeseca od zaključenja natječaja. Molimo kandidate koji nisu s time suglasni da to naglase u prijavi.

U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte zop@nn.hr.

Zahvaljujemo na Vašem odazivu.                                                           

Zagreb, 27. veljače 2024.

Uprava Društva donijela je dana 28. ožujka 2024. Odluku o poništenju natječaja.

Zagreb, 4. travnja 2024.