Natječaji za radna mjesta i oglasi o prodaji

Referent nabave (m/ž) – 1 izvršitelj

05.12.2016.
Narodne novine d.d. dana 5. prosinca raspisuju natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada za
 
Referenta nabave (m/ž)
(1 izvršitelj s mjestom rada u Zagrebu)
 
Uvjeti:
  • SSS, IV, tehnički, ekonomski ili drugi smjer iz područja poslovanja Društva
  • 2 godine na komercijalnim poslovima
  • Korištenje PC-a (Windows, MS Office, Internet i e-mail)
 
Dokumenti koje je potrebno priložiti uz prijavu za natječaj:
  • Životopis
  • Preslika svjedodžbe
  • Elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
 
Kandidat koji bude odabran za zasnivanje radnog odnosa, prije sklapanja ugovora o radu obavezan je dostaviti uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca).
Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik.
Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, ZA NATJEČAJ – REFERENT NABAVE, zaključno sa 12. prosincem 2016. godine. Zamolbe dostavljene na drugi način (mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.
 
Zahvaljujemo na Vašem odazivu i nadamo se budućoj suradnji.          
                                                                              
Zagreb, 5. prosinca 2016.
 
Odlukom Uprave Društva poništava se natječaj Referent nabave objavljen 05. prosinca 2016.
Zagreb, 2. ožujka 2017.