Natječaji za radna mjesta i oglasi o prodaji

Referent nabave (m/ž) – 1 izvršitelj

01.06.2015.

Tražimo:

 • SSS,  ekonomski, društveni ili drugi smjer iz područja poslovanja Društva
 • minimalno 2 godine na komercijalnim poslovima
 • iskustvo na poslovima nabave trgovačke robe
 • izvrsno poznavanje rada na računalu i MS Office programa
 • odgovornost, samostalnost i fleksibilnost u radu

Prednost ćemo dati kandidatima:

 • sa izraženim komunikacijskim vještinama
 • sa višegodišnjim iskustvom u nabavi papira, papirne konfekcije, uredskog materijala
 • sa znanjem engleskog jezika u govoru i pismu

Nudimo:

 • ugovor o radu na neodređeno vrijeme (uz uvjet probnog  rada )
 • rad u dinamičnom i poticajnom radnom okruženju
 • ispunjenje mjesečnih, kvartalnih i godišnjih planova, te osobnih ciljeva

Zainteresirani kandidati dužni su zamolbe za zasnivanje radnog odnosa sa životopisom i dokazima o završenom studiju, traženoj struci, radnom iskustvu, i/ili traženim certifikatima dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. put  6, Služba za upravljanje ljudskim resursima, ZA NATJEČAJ – Referent nabave,  zaključno sa 08.06.2015.

Zamolbe dostavljene na drugi način (mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.

Kandidat koji bude odabran za zasnivanje radnog odnosa, prije sklapanja ugovora o radu obavezan je dostaviti uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca).

1. lipnja 2015.

Nakon provedenog natječaja, na prijedlog Komisije za izbor kandidata za radno mjesto referent nabave, s mjestom rada u Zagrebu, u Trgovačkoj djelatnosti Društva, Uprava Društva je dana 6. srpnja 2015. godine donijela Odluku o izboru gospođe Ivane Dragija.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri (3) mjeseca.

7. srpnja 2015.