Natječaji za radna mjesta i oglasi o prodaji

Referent platnog prometa (m/ž) – 1 izvršitelj/ica s mjestom rada u ZAGREBU

24.01.2020.

Narodne novine d.d. dana 24. siječnja 2020. godine raspisuju natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada za radno mjesto

Referent platnog prometa (m/ž)

(1 izvršitelj/ica s mjestom rada u ZAGREBU)

Uvjeti:

  • SSS, ekonomski smjer
  • 2 godine radnog iskustva na financijskim ili računovodstvenim poslovima  

Posebna znanja i vještine:

  • poznavanje rada na računalu (Windows, Word, Excel, Internet i e-mail)

Dokumenti koje je potrebno dostaviti:

  • Prijavu na natječaj
  • Životopis
  • Ovjerenu presliku svjedodžbe
  • Elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca)

Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik.

Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, ZA NATJEČAJ REFERENT PLATNOG PROMETA (s mjestom rada u Zagrebu) zaključno s 31. siječnja 2020. godine. Zamolbe dostavljene na drugi način (e-mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhe provođenja selekcijskog postupka. Dostavljeni osobni podaci čuvaju se u Narodnim novinama d.d. tri mjeseca od zaključenja natječaja. Molimo kandidate koji nisu s time suglasni da to naglase u prijavi.

U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte zop@nn.hr.

Zahvaljujemo na Vašem odazivu i nadamo se budućoj suradnji.                                                                                       

Zagreb, 24. siječnja 2020.

 

 

Nakon provedenog natječaja za radno mjesto Referent platnog prometa (m/ž) (1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Zagrebu) Uprava Društva je dana 20. ožujka 2020. donijela Odluku o izboru gospođe Mirele Jurinjak.

Zagreb, 30. ožujka 2020.