Natječaji za radna mjesta i oglasi o prodaji

Referent proizvodnje (m/ž) – 1 izvršitelj/ica s mjestom rada u ZAGREBU

01.03.2024.

Narodne novine d.d. dana 01. ožujka 2024. godine raspisuju natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada za radno mjesto

Referent proizvodnje (m/ž)

(1 izvršitelj/ica s mjestom rada u ZAGREBU)

Od kandidata očekujemo:

 • poznavanje robe iz proizvodnog asortimana tiskare Društva
 • izradu otpremnih/završnih dokumenata tiskarske djelatnosti, pratećih dokumenata predaje gotove robe iz tiskare
 • izradu mjesečnih izvještaja o količinskom utrošku repromaterijala specificiranom po vrstama
 • izradu i arhiviranje dokumenata tiskarske djelatnosti

Uvjeti:

 • SSS, ekonomski, upravni, grafički ili informatički smjer
 • 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima  

Posebna znanja i vještine:

 • poznavanje rada na PC-u (Windows, Word, Excel, Internet i e-mail),
 • poznavanje poslovnog informacijskog sustava
 • poznavanje fakturiranja usluga, likvidiranja ulaznih računa, financija i računovodstva, evidencije radnog vremena radnika

Dokumenti koje je potrebno dostaviti:

 • prijavu na natječaj/motivacijsko pismo
 • životopis
 • presliku svjedodžbe
 • elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca)

Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik.

Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. 6, Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, ZA NATJEČAJ REFERENT PROIZVODNJE (s mjestom rada u ZAGREBU) zaključno s 09. ožujkom 2024. godine. Zamolbe dostavljene na drugi način (e-mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21) ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i sve ostale dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhe provođenja selekcijskog postupka. Dostavljeni osobni podaci čuvaju se u Narodnim novinama d.d. tri mjeseca od zaključenja natječaja. Molimo kandidate koji nisu s time suglasni da to naglase u prijavi.

U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte zop@nn.hr.

 Zahvaljujemo na Vašem odazivu.                                                                                       

Zagreb, 1. ožujka 2024.