Natječaji za radna mjesta i oglasi o prodaji

Referent regionalne prodaje (m/ž) – 1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Dubrovniku i 1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Osijeku

15.05.2018.

Narodne novine d.d. dana 15. svibnja raspisuju natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog roka za  

Referenta regionalne prodaje (m/ž) – 1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Dubrovniku i 1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Osijeku

Uvjeti:

  • SSS, IV 
  • 2 godine na komercijalnim poslovima    
  • Vozačka dozvola za B kategoriju vozila 
  • Poznavanje rada na PC (Windows, Word, Excel, Internet i e-mail)

Dokumenti koje je potrebno dostaviti:

  • Prijavu na natječaj
  • Životopis
  • Presliku svjedodžbe
  • Elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
  • Presliku vozačke dozvole
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca)


Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik.
Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, ZA NATJEČAJ REFERENT REGIONALNE PRODAJE (s obaveznom naznakom za koji se grad kandidat prijavljuje) zaključno s 22. svibnjem 2018. godine. Zamolbe dostavljene na drugi način (e-mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.

Zahvaljujemo na Vašem odazivu i nadamo se budućoj suradnji.

Zagreb, 15. svibnja 2018.

Nakon provedenog natječaja za radno mjesto Referent regionalne prodaje (1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Osijeku), Uprava Društva je dana 13. lipnja 2018. donijela Odluku o izboru gospođe Tee Marks.

Zagreb, 14. lipnja 2018.

Nakon provedenog natječaja za radno mjesto Referent regionalne prodaje (1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Dubrovniku), Uprava Društva je dana 19. lipnja 2018. donijela Odluku o izboru gospodina Mare Kalauza.

Zagreb, 20. lipnja 2018.