Natječaji za radna mjesta i oglasi o prodaji

Referent regionalne prodaje (m/ž) – 1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Rijeci

25.11.2019.

Narodne novine d.d. dana 25. studenoga 2019.godine raspisuju natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog roka za 

 

Referenta regionalne prodaje (m/ž)

(1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Rijeci)

Uvjeti:

  • SSS, tehnički, ekonomski ili drugi smjer iz područja poslovanja Društva
  • 2 godine na komercijalnim poslovima   

Posebna znanja i vještine:

  • vozačka dozvola za B kategoriju vozila
  • poznavanje rada na PC (Windows, Word, Excel, Internet i e-mail)

Dokumenti koje je potrebno dostaviti:

  • Prijavu na natječaj
  • Životopis
  • Ovjerenu presliku svjedodžbe
  • Elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
  • Presliku vozačke dozvole
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca)

Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik.

Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, ZA NATJEČAJ REFERENT REGIONALNE PRODAJE zaključno s 02. prosincem 2019.godine. Zamolbe dostavljene na drugi način (e-mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.

Zahvaljujemo na Vašem odazivu i nadamo se budućoj suradnji.

Zagreb, 25.11.2019.

Nakon provedenog natječaja za radno mjesto Referent regionalne prodaje (m/ž) (1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Rijeci) Uprava Društva je dana 23. prosinca 2019. donijela Odluku o izboru gospodina Denisa Cuculića.

Zagreb, 30. 12. 2019.