Natječaji za radna mjesta i oglasi o prodaji

Referent za javna nadmetanja (m/ž) – 1 izvršitelj/ica s mjestom rada u ZAGREBU

22.10.2020.

Narodne novine d.d. dana 22.listopada 2020. godine raspisuju natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada za radno mjesto

Referent za javna nadmetanja (m/ž)

(1 izvršitelj/ica s mjestom rada u ZAGREBU)

Uvjeti:

 • SSS, VŠS, ekonomski, tehnički ili drugi smjer iz područja poslovanja Društva
 • 2 godine radnog iskustva za VŠS, 3 godine za SSS na komercijalnim poslovima  

Posebna znanja i vještine:

 • samostalno i napredno korištenje PC-a (Windows, MS Office, Internet i e-mail)
 • samostalno i napredno korištenje poslovnog informacijskog sustava Društva
 • poželjna vozačka dozvola za B kategoriju vozila

Dokumenti koje je potrebno dostaviti:

 • prijavu na natječaj
 • životopis
 • ovjerenu presliku svjedodžbe ili diplome
 • elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
 • dokaz o položenom vozačkom ispitu ukoliko ga kandidat posjeduje
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca)

Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik.

Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, ZA NATJEČAJ REFERENT ZA JAVNA NADMETANJA (s mjestom rada u ZAGREBU) zaključno s 29.10.2020. godine. Zamolbe dostavljene na drugi način (e-mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhe provođenja selekcijskog postupka. Dostavljeni osobni podaci čuvaju se u Narodnim novinama d.d. tri mjeseca od zaključenja natječaja. Molimo kandidate koji nisu s time suglasni da to naglase u prijavi.

U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte zop@nn.hr. Zahvaljujemo na Vašem odazivu i nadamo se budućoj suradnji.                                                                                        

Zagreb, 22.10.2020.

 

Nakon provedenog natječaja za radno mjesto Referent za javna nadmetanja  (m/ž) (1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Zagrebu) Uprava Društva je dana 16. studenoga 2020. godine donijela Odluku o izboru gospodina Aleksandra Švaljeka.

Zagreb, 19.11.2020.