Natječaji za radna mjesta i oglasi o prodaji

Rukovoditelj službe maloprodaje (m/ž) – 1 izvršitelj

06.07.2015.
Tražimo:
 • VSS/VŠS; VII i/ VI st.str.spreme; ekonomskog ili menadžerskog smjera
 • Barem 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Samostalno i napredno korištenje PC-a (Windows, MS Office, Internet, e-mail)
 • Korištenje engleskog jezika u govornoj i pisanoj komunikaciji
 • Vozačku dozvola za B kategoriju vozila
 
Prednost ćemo dati kandidatima sa:
 • Menadžerskim iskustvom
 • Iskustvom u vođenju maloprodajnih timova
 • Radnim iskustvom u većim kompanijama
 • Iskustvom u vođenju prodaje u nacionalnim maloprodajnim lancima 
 
Nudimo:
 • ugovor o radu na neodređeno vrijeme (uz uvjet probnog rada)
 • rad u dinamičnom i poticajnom radnom okruženju
 
Zainteresirani kandidati dužni su zamolbe za zasnivanje radnog odnosa sa životopisom i dokazima o traženoj kvalifikaciji i radnom iskustvu dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. put  6, Služba za upravljanje ljudskim resursima, ZA NATJEČAJ – Rukovoditelj službe maloprodaje,  zaključno sa 13. srpnjem 2015. godine
Zamolbe dostavljene na drugi način (mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.
Kandidat koji bude odabran za zasnivanje radnog odnosa, prije sklapanja ugovora o radu obavezan je dostaviti uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca).
Zagreb, 6. srpnja 2015.
 
 

Nakon provedenog natječaja, na prijedlog Komisije za izbor kandidata za radno mjesto Rukovoditelja službe maloprodaje, s mjestom rada u Zagrebu, u Trgovačkoj djelatnosti Društva, Uprava Društva je dana 22. srpnja 2015. godine donijela Odluku o izboru gospođe Danijele Stjepanović.
Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, uz probni rad od šest (6) mjeseci.

27. srpnja 2015.