Natječaji za radna mjesta i oglasi o prodaji

Rukovoditelj službe veleprodaje (m/ž) – 1 izvršitelj

17.11.2017.
Narodne novine d.d. dana 17. studenog raspisuju natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada za
 
Rukovoditelja službe veleprodaje (m/ž)
 
(1 izvršitelj s mjestom rada u Zagrebu)
 
Uvjeti:
 • VSS / VŠS;  VII / VI st. str. spreme; ekonomskog ili menadžerskog smjera
 • Barem 3 godine na istim ili sličnim poslovima
 • Samostalno i napredno korištenje  PC-a (Windows, MS Office, Internet i e-mail)
 • Primjena B2C i B2B poslovnih rješenja Internet prodaje
 • Samostalno i napredno korištenje  ERP-a
 • Napredno korištenje engleskog jezika u govornoj i pisanoj komunikaciji
 • Vozačka dozvola za B kategoriju vozila
 
Dokumenti koje je potrebno priložiti uz prijavu za natječaj:
 • Životopis
 • Preslika svjedodžbe
 • Elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
 • Preslika vozačke dozvole
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca)
 
Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik.
Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, ZA NATJEČAJ – RUKOVODITELJ SLUŽBE VELEPRODAJE, zaključno s 24. studenim 2017. godine. Zamolbe dostavljene na drugi način (mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.
 
Zahvaljujemo na Vašem odazivu i nadamo se budućoj suradnji.          
 
Zagreb, 17. studenog 2017.
 

 

Nakon provedenog natječaja za radno mjesto Rukovoditelj službe veleprodaje, s mjestom rada u Zagrebu, Uprava Društva je dana 29. prosinca 2017. donijela Odluku o izboru gospodina Tome Novokmeta.

 

Zagreb, 29. prosinca 2017.