Natječaji za radna mjesta i oglasi o prodaji

Rukovoditelj službe veleprodaje (m/ž) – 1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Zagrebu

10.07.2019.

Narodne novine d.d. dana 10. srpnja 2019. raspisuju natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog roka za radno mjesto

 

Rukovoditelj službe veleprodaje (m/ž)

(1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Zagrebu)

Od kandidata očekujemo:

 • organizaciju i koordinaciju rada Službe te upravljanje njezinim ukupnim poslovanjem
 • kontrolu sustava praćenja javnih nadmetanja
 • upravljanje odnosima s ključnim kupcima
 • provođenje poslovne politike i izvršavanje planskih zadataka
 • sudjelovanje u strateškom razvoju veleprodaje

 

Uvjeti:

 • VŠS/ VSS,  ekonomskog ili menadžerskog smjera   
 • 5 godina za VŠS ,3 godine za VSS, radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Posebna znanja i vještine:

 • samostalno i napredno korištenje PC-a ( Windows, MS Office, Internet i e-mail)
 • primjena B2C i B2B poslovnih rješenja Internet prodaje
 • samostalno korištenje operativnog sustava
 • napredno korištenje engleskog jezika u govornoj i pisanoj komunikaciji
 • vozačka dozvola za B kategoriju vozila

Dokumenti koje je potrebno dostaviti:

 • Prijavu na natječaj
 • Životopis
 • Ovjerenu presliku diplome
 • Elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca)
 • Preslike certifikata ukoliko ih kandidat posjeduje

 

 

Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik.

Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, ZA NATJEČAJ RUKOVODITELJ SLUŽBE VELEPRODAJE zaključno s 19. srpnja 2019. godine. Zamolbe dostavljene na drugi način (mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhe provođenja selekcijskog postupka. Dostavljeni osobni podaci čuvaju se u Narodnim novinama d.d. 3 mjeseca od zaključenja natječaja. Molimo kandidate koji nisu s time suglasni da to naglase u prijavi.

U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte zop@nn.hr

 

Zahvaljujemo na Vašem odazivu i nadamo se budućoj suradnji.

                                                                             

Zagreb, 10. srpnja 2019.

 

 

Nakon provedenog natječaja za radno mjesto Rukovoditelj službe veleprodaje (m/ž) (1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Zagrebu) Uprava Društva je dana 24. srpnja 2019. donijela Odluku o izboru gospodina Renata Horvata.

24. srpnja 2019.