Natječaji za radna mjesta i oglasi o prodaji

Sistem inženjer (m/ž) – 1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Zagrebu

04.08.2023.

Narodne novine d.d. dana 04. kolovoza 2023.godine,  raspisuju natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog roka za radno mjesto

Sistem inženjer (m/ž)

(1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Zagrebu)

Od kandidata očekujemo:

 • poznavanje tipične arhitekture, procesa upravljanja i temeljnih tehnologija koji čine osnovu suvremenog podatkovnog centra
 • iskustvo u radu sa relacijskim bazama podataka (Oracle, Microsoft SQL, MySQL,..)
 • iskustvo u radu na vezanim sustavima tipičnog podatkovnog centra je prednost (poslužitelji, storage, virtualizacijske tehnologije (VMWare, Microsoft/Linux OS, Oracle, Fortinet…)
 • poznavanje različitih tehnologija iz domene IT sigurnosti i zaštite informacijskih sustava
 • odlično poznavanje AD infastrukture i Windows okruženja, Microsoft Exchange, Office 365, iskustvo u radu sa LAN i WAN mrežama i protokolima
 • izradu i ažuriranje tehničke dokumentacije te usklađivanje sustava sa ISO 27001 normama
 • praćenje tehnološkog razvoja iz područja djelatnosti
 • timski rad, sudjelovanje u poslovima potpore korisnicima informacijskog sustava u korištenju sustava kroz sustav helpdeska

Uvjeti:

 • VŠS, VSS, informatički fakultet ili elektrotehnički fakultet ili prirodoslovno-matematički fakultet ili fakultet organizacijsko-informatičkog, odnosno drugog tehničkog usmjerenja ili ekonomski fakultet (informatički smjer)  
 • 2 godine na poslovima održavanja IT sustava ili sličnim poslovima

Posebna znanja i vještine:

 • znanje stranog jezika (engleski)
 • poželjni stručni certifikati iz domene rada
 • vozačka dozvola za B kategoriju vozila

Dokumenti koje je potrebno dostaviti:

 • prijavu na natječaj/motivacijsko pismo
 • životopis
 • presliku diplome
 • elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca)
 • preslike certifikata ukoliko ih kandidat posjeduje

Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik.

Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. 6, Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, ZA NATJEČAJ SISTEM INŽENJER zaključno s 14. kolovoza 2023. godine. Zamolbe dostavljene na drugi način (mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhe provođenja selekcijskog postupka. Dostavljeni osobni podaci čuvaju se u Narodnim novinama d.d. 3 mjeseca od zaključenja natječaja. Molimo kandidate koji nisu s time suglasni da to naglase u prijavi.

U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte zop@nn.hr

Zahvaljujemo na Vašem odazivu.                                                      

Zagreb, 4. kolovoza 2023.

Uprava Društva donijela je dana 29. kolovoza 2023. Odluku o poništenju natječaja.

Zagreb, 30. kolovoza 2023.