Natječaji za radna mjesta i oglasi o prodaji

Skladištar (m/ž) – 1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Rijeci

06.08.2020.

Narodne novine d.d. 06. kolovoza 2020. raspisuju natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog roka za radno mjesto 

Skladištar (m/ž)

(1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Rijeci)

Uvjeti:

 • SSS, KV opći, tehnički ili drugi smjer iz područja poslovanja Društva
 • 1 godina na sličnim ili komercijalnim poslovima  

Posebna znanja i vještine:

 • Vozačka dozvola za B kategoriju vozila
 • Poznavanje rada na PC (Windows, Word, Excel, Internet i e-mail)
 • Poznavanje funkcioniranja sustava WMS (Warehouse Management System)

Dokumenti koje je potrebno dostaviti:

 • Prijavu na natječaj
 • Životopis
 • Presliku svjedodžbe
 • Elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
 • Presliku vozačke dozvole
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca)

Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik.

Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, ZA NATJEČAJ SKLADIŠTAR  (Regionalni logističko-distributivni centar Rijeka-Istra) zaključno s danom 12.08.2020. godine. Zamolbe dostavljene na drugi način (e-mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.

Zahvaljujemo na Vašem odazivu i nadamo se budućoj suradnji.                                                       

Zagreb, 06.08.2020.

Nakon provedenog natječaja za radno mjesto Skladištar  (m/ž) (1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Rijeci) Uprava Društva je dana 24. kolovoza 2020. donijela Odluku o izboru gospodina Safeta Dipića.

Zagreb, 25.08.2020.