Natječaji za radna mjesta i oglasi o prodaji

Skladištar (m/ž) – 1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Zagrebu

20.11.2020.
Narodne novine d.d. dana 20. studenoga 2020. raspisuju natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog roka za radno mjesto  
 
Skladištar (m/ž) – 1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Zagrebu
 
Uvjeti:
 • SSS, KV opći, tehnički ili drugi smjer iz područja poslovanja Društva
 • 1 godina na sličnim ili komercijalnim poslovima   
 
 
Posebna znanja i vještine:
 • vozačka dozvola za B kategoriju vozila 
 • poznavanje rada na PC (Windows, Word, Excel, Internet i e-mail)
 • poznavanje funkcioniranja sustava WMS (Warehouse Management System)
 
 
Dokumenti koje je potrebno dostaviti:
 • prijavu na natječaj
 • životopis
 • presliku svjedodžbe
 • elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
 • presliku vozačke dozvole
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca)
 
Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik.
 
Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, ZA NATJEČAJ SKLADIŠTAR  (Središnji logističko-distributivni centar u Zagrebu) zaključno s danom 27. studenoga.2020. godine.
 
Zamolbe dostavljene na drugi način (e-mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.
 
Zahvaljujemo na Vašem odazivu i nadamo se budućoj suradnji.                                                        
 
Zagreb, 20.11.2020.
 
Nakon provedenog natječaja za radno mjesto Skladištar  (m/ž) (1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Zagrebu) Uprava Društva je dana 07. prosinca 2020. godine donijela Odluku o izboru gospodina Branka Kušara.
Zagreb, 8.12.2020.