Natječaji za radna mjesta i oglasi o prodaji

Skladištar (m/ž) – 2 izvršitelja/ice s mjestom rada u Zagrebu

15.05.2018.
Narodne novine d.d. dana 15. svibnja raspisuju natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog roka za  
 
Skladištara (m/ž) – 2 izvršitelja/ice s mjestom rada u Zagrebu
 
Uvjeti:
 • SSS, IV, KV
 • 1 godina na istim ili komercijalnim ili sličnim poslovima   
 • Vozačka dozvola za B kategoriju vozila 
 • Poznavanje rada na PC (Windows, Word, Excel, Internet, e-mail)
 • Poznavanje funkcioniranja sustava WMS (Warehouse Management System)
 
Dokumenti koje je potrebno dostaviti:
 • Prijavu na natječaj
 • Životopis
 • Presliku svjedodžbe
 • Elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
 • Presliku vozačke dozvole
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca)
 
Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik.
Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, ZA NATJEČAJ SKLADIŠTAR  zaključno s 22. svibnjem 2018. godine. Zamolbe dostavljene na drugi način (e-mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.
 
Zahvaljujemo na Vašem odazivu i nadamo se budućoj suradnji.
 
Zagreb, 15. svibnja 2018.

Nakon provedenog natječaja za radno mjesto Skladištar (2 izvršitelja/ice s mjestom rada u Zagrebu), Uprava Društva je dana 26. lipnja 2018. donijela Odluku o izboru gospodina Tvrtka Kunovića i Igora Tomaševića.

U Zagrebu, 26. lipnja 2018.