Natječaji za radna mjesta i oglasi o prodaji

Skladištar-vozač viličara (m/ž) – 2 izvršitelja/ice s mjestom rada u Zagrebu

04.06.2019.

Narodne novine d.d. dana 4. lipnja 2019. godine raspisuju natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada za radno mjesto

Skladištar-vozač viličara (m/ž)
(2 izvršitelja/ice s mjestom rada u ZAGREBU)


Uvjeti:

 • SSS, KV
 • 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Posebna znanja i vještine:

 • vozačka dozvola za B kategoriju vozila 
 • završen tečaj osposobljavanja za rukovatelja viličarom (uvjerenje)
 • poznavanje rada na računalu (Windows, Word, Excel, Internet i e-mail) 
 • poznavanje i korištenje aplikacija WMS- Warehouse Management System i poslovnog informacijskog sustava

Dokumenti koje je potrebno dostaviti:

 • Prijavu na natječaj
 • Životopis
 • Ovjerenu presliku svjedodžbe
 • Elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
 • Presliku vozačke dozvole
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca)
 • Preslike certifikata ukoliko ih kandidat posjeduje

Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik.
Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, ZA NATJEČAJ SKLADIŠTAR-VOZAČ VILIČARA zaključno s 11. lipnja 2019. godine. Zamolbe dostavljene na drugi način (e-mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.
Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhe provođenja selekcijskog postupka. Dostavljeni osobni podaci čuvaju se u Narodnim novinama d.d. tri mjeseca od zaključenja natječaja. Molimo kandidate koji nisu s time suglasni da to naglase u prijavi.
U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte zop@nn.hr.
Zahvaljujemo na Vašem odazivu i nadamo se budućoj suradnji.

Zagreb, 4. lipnja 2019.

 

Nakon provedenog natječaja za radno mjesto SKLADIŠTAR-VOZAČ VILIČARA (m/ž) (2 izvršitelja/ice) s mjestom rada u Zagrebu, Uprava Društva je dana 24. lipnja 2019. godine donijela Odluku o izboru gospodina Danijela Buljubašića i gospodina Filipa Pereka.

Zagreb, 26. lipnja 2019.