Natječaji za radna mjesta i oglasi o prodaji

Stručni suradnik za pravne poslove (m/ž) – 1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Zagrebu

30.07.2019.

Narodne novine d.d. dana 30. srpnja 2019. raspisuju natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog roka za radno mjesto

 

Stručni suradnik za pravne poslove (m/ž)

(1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Zagrebu)

Od kandidata očekujemo:

 • pružanje pravne pomoći radnim tijelima i organizacijskim jedinicama Društva u odnosima s trećim osobama
 • izradu svih vrsta ugovora i drugih akata kojima se uređuju odnosi Društva s trećim osobama
 • suradnju s odvjetnicima, pokretanje  sudskih, upravnih i drugih postupaka, pribavljanje dokumentacije potrebne za vođenje postupaka

Uvjeti:

 • VSS,  Pravni fakultet   
 • 3 godine iskustva na pravnim poslovima

Posebna znanja i vještine:

 • poznavanje rada na PC ( Windows, MS Office, Internet i e-mail)
 • poželjan pravosudni ispit ili važeći certifikat o završenom specijalističkom programu izobrazbe u području javne nabave

Dokumenti koje je potrebno dostaviti:

 • Prijavu na natječaj
 • Životopis
 • Ovjerenu presliku diplome
 • Elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca)
 • Preslike certifikata ukoliko ih kandidat posjeduje

Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik.

Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, ZA NATJEČAJ STRUČNI SURADNIK ZA PRAVNE POSLOVE zaključno s 06. kolovoza 2019. godine. Zamolbe dostavljene na drugi način (mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhe provođenja selekcijskog postupka. Dostavljeni osobni podaci čuvaju se u Narodnim novinama d.d. 3 mjeseca od zaključenja natječaja. Molimo kandidate koji nisu s time suglasni da to naglase u prijavi.

U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte zop@nn.hr

Zahvaljujemo na Vašem odazivu i nadamo se budućoj suradnji.

Zagreb, 30. srpnja 2019.

Nakon provedenog natječaja za radno mjesto Stručni suradnik za pravne poslove  (m/ž) (1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Zagrebu) Uprava Društva je dana 16. kolovoza 2019. donijela Odluku o izboru gospođe Doris Mrzljak.

Zagreb, 19. kolovoza 2019.