Natječaji za radna mjesta i oglasi o prodaji

Stručnjak zaštite na radu (m/ž) – 1 izvršitelj

21.02.2017.
Uvjeti:
 • VSS ili VŠS smjer sigurnost ili iz područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti
 • 2 godine na poslovima zaštite na radu i zaštite od požara

Prednost imaju kandidati koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 • Osposobljenost iz Andragogije
 • Poznavanje rada na PC (Windows, Word, Excel, Internet i e-mail), A-cad ili sl. 
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Stručni ispit iz zaštite na radu (opći i posebni dio stručnog ispita)
 • Stručni ispit iz zaštite od požara
 • Poželjna osposobljenost za uporabu alkotesta
 • Poželjno osposobljavanje za odgovornu osobu za rad s opasnim kemikalijama
 
Dokumenti koje je potrebno priložiti uz prijavu za natječaj:
 • Životopis
 • Preslika svjedodžbe
 • Elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
 • Preslika Uvjerenja o položenim stručnim ispitima navedenim u uvjetima ovog oglasa (ukoliko kandidat ima položene stručne ispite)
 • Preslika uvjerenja o osposobljenosti za navedene kategorije navedene u uvjetima ovog oglasa (ukoliko je kandidat osposobljen)
 • Preslika vozačke dozvole (ukoliko kandidat posjeduje vozačku dozvolu)
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca).
 
Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik.
Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, ZA STRUČNJAKA ZAŠTITE NA RADU, zaključno sa 28. veljače 2017. godine. Zamolbe dostavljene na drugi način (mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.
Zahvaljujemo na Vašem odazivu i nadamo se budućoj suradnji.
 
Zagreb, 21. veljače 2017.
 
 

Nakon provedenog natječaja na Prijedlog Komisije za izbor kandidata za radno mjesto Stručnjak zaštite na radu (1) izvršitelj u Službi pravnih, kadrovskih i općih poslova, s mjestom rada u Zagrebu, Uprava Društva je dana 13. ožujka 2017. donijela Odluku o izboru gospodina Trpimira Fabijanića.

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine uz probni rad od šest (6) mjeseci.

Zagreb, 14. ožujka 2017.